Obavijest povrćarima 09.07.2012.

Obilaskom terena uočena je pojava koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) na rajčici za suzbijanje ove bolesti dozvolu imaju pripravci: Daconil 720 SC, Melody duo WP 66,75, Electis WG i dr. 

Protiv sive plijesni dozvolu ima pripravak: Teldor SC 500, Signum.

Za suzbijanje lisnih minera (Liriomyza spp), crvenog pauka (Tetranychus spp.),hrđasta grinja rajčice (Aculops lycopersici), tripsa (Frankliniella spp.) dozvolu imaju pripravci: Vertimec018 EC, Kraft, pripravak Laser ima dozvolu za lisne minere, a Affirm za neke sovice i južnoameričkog moljca rajčice.

Lisne uši se mogu suzbijati insekticidima: Calypso SC 480, Actara 25 WG, Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200SL, Pirimor 50 WG i dr.

Pridržavati se propisanih karenci.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidenciju o uporabi sredstva za zaštitu bilja koja se može voditi u papirnatom ili elektronskom obliku i to prema najnovijem izmjenama iz Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja NN 135/08, 73/10, 55/12).

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrćarskih kultura za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu povrtnu kulturu u skladu s Tehnološkim uputama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

 

Jadranka Berić dipl. ing. agr.
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis