Obavijest tržnim proizvođačima merkantilnog krumpira 29.06.2012.

Posljednja uputa tržnim proizvođačima merkantilnog krumpira o mjerama zaštite cime je upućena prije 16 dana, a već tada je započelo vađenja ranih sorata krumpira. Kako je tijekom mjeseca travnja, svibnja i prve polovice lipnja o.g. na području Belice palo ukupno 293,2 mm a na području Orehovice ukupno 244,8 mm kiše planirani urodi gomolja su već formirani na svim ranim i srednje ranim sortama krumpira (npr. adora, riviera carrera, vineta i slično)! Ali, na sortama krumpira duže vegetacije koje nešto kasnije započinju formiranjem gomolja (npr. agria, rodeo, mozart, pekaro, kuroda, aladin i sl.), naročito na poljima s kojih se urod planira skladištiti tijekom zimskih mjeseci, potrebno je još voditi računa o zdravstvenoj ispravnosti cime!

Proteklo je razdoblje obilježio toplinski val u danima od 16. do 21. lipnja o.g., kada je najviša dnevna temperatura u hladovini na svim mjernim lokalitetima u Međimurju bila veća od +31°C, a posebno su bili kritični dani od 19. do 21. lipnja o.g. kada je na području Belice najviša dnevna temperatura bila u rasponu od +34,1° do +35,5°C. Pritom je globalna sunčana radijacija prelazila vrijednosti 8.500 W/m² (vidi Histograme)! Poznato je da na normalan rast i razvoj usjeva krumpira negativno djeluju temperature veće od 28°C, naročito u vrijeme tuberizacije ili intenzivnog razvoja gomolja! Neke sorte krumpira naročito negativno reagiraju na takve negativne meteorološke promjene, pa njihova cima u svega nekoliko dana požuti uz naglašeni razvoj paleži i sušenja. Ove se negativne promjene ne smiju poistovjetiti ili zamijeniti zbog paleži koja nastaju uslijed razvoja gljivičnih bolesti cime: plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) i crne ili koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (vidi slike)!

Posebno su na visoke temperature i jaču sunčanu radijaciju osjetljive sorte krumpira vineta, artemis, madeleine, marabel, labella, bellarosa, arnova i slično, a bolje podnose visoke temperature primjerice sorte agria, roko, kuroda, rudolph, mozart, rodeo, sylvana, aladin, laura, red lady, pekaro, mustang, sifra, manitou i slično! Također je na štetne visoke temperature i jaču sunčanu radijaciju osjetljivije dvogodišnje sjeme krumpira iz vlastite reprodukcije!

Zbog vrlo visokih temperatura, povišene vlažnosti zraka i česte jutarnje rose (naročito na lokalitetima u blizini rijeka Drave i Mure) u proteklih smo 14 dana zabilježili uvjete koji više pogoduju razvoju crne ili koncentrične pjegavosti nego plamenjači ili krumpirovoj plijesni. Meteorolozi u narednih 5 dana ponovno najavljuju najviše dnevne temperature koje će biti veće od +30°C, pa u takvim uvjetima očekujemo jaču palež cime zbog negativnih visokih temperatura i razvoja crne ili koncentrične pjegavosti (Alternaria), dok je opasnosti od jačeg razvoja plamenjače (Phytophthora) cime krumpira trenutno nema (izuzetak su neka polja uz rijeku Dravu i akumulaciona jezera HE čakovec)!

Primjerice, dopuštenje za suzbijanje obje najvažnije bolesti cime krumpira, plamenjače (Phytophthora) i koncentrične ili crne pjegavosti (Alternaria), u našoj zemlji imaju pripravci Acrobat MZ u količini 2,0 kg/ha, Antracol Combi WP u količini 2,5 kg/ha, Daconil 720 SC u količini 1,75 lit./ha, Electis WG u količini 1,8-2 kg/ha, Melody Duo WP u količini 3,0 kg/ha i Quadris SC u količini 0,8-1 lit./ha.

Ipak, u poljskim mikro-pokusima u Međimurju u proteklim smo godinama bolje rezultate u suzbijanju crne ili koncentrične pjegavosti i paleži cime krumpira (Alternaria) dobili primjenom fungicida Daconil 720 SC (1,8 lit./ha), Ortiva SC (0,5 lit./ha), Signum DF (0,25 kg/ha), Shirlan SC (0,4 lit./ha) i Equation PRO WG (0,4 kg/ha). Trenutno je moguće na kasnim sortama krumpira koje bolje podnose visoke temperature a kasnije formiraju gomolje (npr. kuroda, agria, rodeo, aladin, mozart, laura, rudolph, pekaro, mustang, manitou i slično) koristiti neke od spomenutih pripravaka!

U uvjetima vrlo visokih i stresnih temperatura na usjeve krumpira ne preporučujemo koristiti bakarne fungicide! Također, u uvjetima vrlo visokih temperatura ne preporučujemo provoditi kemijsko spaljivanje ili "desikaciju" cime!

Pripravci Daconil SC, Signum i Equation PRO WG imaju propisanu karencu za krumpir 14 dana, a pripravci Ortiva i Shirlan SC samo 7 dana. U usjevima bujnog razvoja cime krumpira prskalicama bez dodatne opreme utrošiti barem 400-500 litara škropiva/ha.

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa) prvog pokoljenja je prije desetak dana završila svoj razvoj pa trenutno nema potrebe za primjenom insekticida u krumpirištima!

Protekle smo dvije sezone odličan učinak na smanjenje negativnog utjecaja visokih temperatura i pojačane sunčane radijacije na cimu krumpira dobili primjenom bio-fiziološkog stimulatora tla prije sadnje usjeva i folijarnom primjenom različitih organskih biostimulatora u kombinaciji s folijarnim hranjivima s naglašenim sadržajem fosfora, kalija (i mikroelemenata) (vidi slike). Bolje je folijarna hranjiva koristiti preventivno, u više navrata sa smanjenim količinama, a dobro se miješaju sa svim preporučenim fungicidima za zaštitu cime.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing.agr.
e-mail: milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis