Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 28.06.2012.

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke i kruške proteklo je 14 dana. U tom smo periodu zabilježili vruće i sparno vrijeme i tek jedan kišni dan s oko 10 litara kiše po kvadratnom metru.

Takvi uvjeti povoljni su za let i kopulaciju jabučnog savijača (Cydia pomonella) i drugih tehnoloških štetnika ploda te je potrebno redovito obavljati zaštitu primjenom insekticida kao što su Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250 ME, Affirm, Coragen 20 SC, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

Sredinom lipnja počeo je let leptira druge generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella Zell). U voćnjacima gdje suzbijanje prve generacije nije bilo dovoljno učinkovito potrebno je pratiti odlaganje jaja i pojavu prvih mina kako bi se na vrijeme obavila zaštita, a birati insekticide koji suzbijaju i jabučnog savijača i moljca kružnih mina.

Prije pojave mina, u stadiju jaja, mogu se koristiti regulatori razvoja Dimilin SC 48, Nomolt, Insegar 25 WP, Runner 240 EC, Rimon 10 EC. Kod pojave prvih mina preporučamo primjenu insekticida iz skupine neonikotinoida Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Magnum 200 SL, Dali, Congo, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP. Najbolji učinak insekticida je na prve razvojne stadije gusjenica koje se nalaze u minama veličine do 3 mm. Učinak insekticida na gusjenice u većim minama znatno je slabiji.

Preventivnu zaštitu od uzročnika krastavosti potrebno je ponoviti ovisno o zabilježenim oborinama koje su tijekom ljetnih mjeseci uglavnom lokalnog karaktera. Za preventivnu zaštitu plodova mogu se koristiti preventivni fungicidi na bazi kaptana, ditianona, mankozeba, metirama, ciprodinila ili dodina. Prilikom odabira fungicida vodite računa o maksimalno dopuštenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari tijekom jedne sezone. 

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG) ili dva pripravka kojima je od ove godine proširena registracija i za tu namjenu: Crystal i Domark 40 ME.

U voćnjacima zaraženim pepelnicom jabuke uz kemijske mjere zaštite preporučamo i mehaničko uklanjanje zaraženih izboja.

U voćnjacima jabuka potrebno je pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i rđaste grinje.

Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača priloženoj uz sredstvo!

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis