Obavijest povrćarima 21.06.2012.

Pregledom na terenu primijećena je pojava tripsa i lisnih ušiju na paprici. Upozoravaju se proizvođači da prate pojavu ovih štetnika na paprici kod uzgoja i u zaštićenom i na otvoreno prostoru te po potrebi vrše tretiranja.

Za suzbijanje tripsa u mogu se koristiti: Laser (samo u zaštićenom prostor), Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC te Mospilan 20 SP koji suzbija i lisne uši.
Za suzbijanje lisnih ušiju dozvole imaju insekticidi: Calypso SC 480, Actara 25 WG, Pirimor 50 WG i dr.
Za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) na paprici može se koristiti pripravak Switch 62,5 WG.

U slučaju pojave pepelnice (koja za sada nije primijećena na terenu) dozvolu imaju pripravci: Signum, Domark 40 ME, Nativo 75 WG, Sroby WG.

Za suzbijanje kukuruznog moljca na paprici kod uzgoja u polju dozvolu ima regulator razvoja: Match 050 EC i to u fazi pojave jaja i ličinki mlađeg razvojnog stadija ovog štetnika.

Kod odabira sredstava voditi računa o karencama budući da su berbe u zaštićenom prostoru tijeku.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidenciju o uporabi sredstva za zaštitu bilja koja se može voditi u papirnatom ili elektronskom obliku i to prema najnovijem izmjenama iz

 Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja NN 135/08, 73/10, 55/12).

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrćarskih kultura za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu povrtnu kulturu u skladu s Tehnološkim uputama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

 

Jadranka Berić, dipl .ing. agr.
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis