Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 12.06.2012.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 12 dana, tijekom kojih smo zabilježili uglavnom toplo i sparno razdoblje, a jače su oborine zabilježene u noći 9./10. lipnja o.g. u količinama od 8,4 mm na području Kotoribe do 28,6 mm na području Belice. Moguće oborine su najavljene tijekom današnjeg a naročito još sutrašnjeg dana, prema najavama meteorologa novih 20-tak mm! Najviše oborina od početka mjeseca lipnja je palo u središnjem dijelu Županije, kroz 8 kišnih dana čak 49,0 mm kiše (ukupno je u širok okolici Čakovca od početka mjeseca svibnja zabilježeno čak 213,8 mm oborina)!

U takvim uvjetima bilježimo optimalne uvjete za sekundarni razvoj najvažnijih bolesti jabuka, krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera), te lokalno bakterijske paleži (Erwinia)! Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama (potrebna preventivna zaštita nakon svakih 40-50 mm). Kako je od završetka cvatnje proteklo više od 60 dana moguće je preventivno protiv krastavosti (Venturia) koristiti sredstva na osnovi dodina, npr. Chromodin ili Dodine S-65 WP (0,075-0,1 %).

Ipak, u nasadima gdje se protekle 2011. sezone u jačoj mjeri po prvi put pojavila gorka trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium) (vidi sliku) prednost tijekom ljetnih mjeseci u preventivnim zaštitama dajemo pripravcima iz skupine ftalimida (kaptan, folpet) i ditiokarbamata (mankozeb, metiram). Važno: U integriranoj je proizvodnji jabuka i krušaka primjena kaptana ograničena na najviše 5x tijekom sezone (foplet nije naveden u listi dopuštenih pripravaka za integriranu proizvodnju), a sve djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata smiju se zajedno koristiti najviše do 4x u jednoj sezoni! Na smeđu su trulež također djelotvorni strobilurini, anilino-pirimidini i boskalid.

Ova bolest postaje u sezoni "aktivna" već tijekom cvatnje jabuka, ali ipak je vjerojatnost zaraza najveća sredinom i krajem ljeta! Zašto? Najveći postotak infekcija ostvaren je ljeti kada pri optimalnoj temperaturi 26°C zadržavanje vlage na biljnim organima traje bez prekida 60 sati! Plodovi jabuke su osjetljivi na zaraze tijekom svih razvojnih stadija, a posebice krajem sezone – u vrijeme početka dozrijevanja. Pjege se na zaraženim plodovima najbrže razvijaju pri temperaturama 30°C, pa je prije pronalaska učinkovitih fungicida od ove bolesti u svega nekoliko tjedana vrućeg i vlažnog ljetnog vremena stradavao najveći dio uroda jabuka! Rezidbom svih osušenih grana i grančica u krošnji, uz sakupljanje svih oboljelih plodova iz nasada, smanjuje se potencijal bolesti za narednu sezonu. Ali kako je većina komercijalnih sorata jabuka osjetljiva na gorku trulež, ipak su mjere zaštite primjenom učinkovitih fungicida u osjetljivom razdoblju najvažnije mjere suzbijanja ove bolesti. Kurativni fungicidi iz skupine IBE (npr. Score 250 EC, Indar EW, Baycor WP, Punch EW, Topas 100 EC, Systhane 12E i dr.) potpuno su nedjelotvorni na gorku trulež jabuke! Isto vrijedi za površinske djelatne tvari dodina i ditianon!

Od 11. svibnja 2012. prošireno je rješenje za primjenu pripravku Nativo WG (300 g/ha) u jabukama i kruškama. Osim poznate djelotvornosti na krastavost i pepelnicu, registriran je za tamnu i smeđu pjegavost plodova (Alternaria, Stemphilium), uz karencu 14 dana.

U nasadima gdje se pojavljuje u jačoj mjeri pepelnica jabuke (Podosphaera) pripravke na osnovi sumpora u manjoj količini. Sumporni pripravci se tijekom sezone smiju koristiti najviše do 5 x. Od 2012. sezone moguće je u našoj zemlji tijekom ljeta protiv pepelnice koristiti pripravke kojima je proširena registracija za tu manjenu: npr. Crystal u količini 0,2 lit./ha ili Domark ME u količini 0,6 lit./ha. Pripravak Crystal se smije u integriranoj proizvodnji koristiti tijekom sezone najviše do 4x.

Krajem proteklog tjedna na netretiranim smo stablima u središnjem dijelu Županije pronašli prve plodove jabuke napadnute uzročnikom "crvljivosti" (Cydia pomonella)! Prema iskustvima iz ranijih sezona intenzivan let različitih uzročnika crvljivosti plodova očekujemo sve do početka mjeseca rujna!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. U integriranoj su proizvodnji za tu namjenu dopušteni pripravci Calypso 480 SC, Match EC, Mimic SC, Runner SC, Reldan (Lino, Rely) EC, Nomolt SC, Insegar WP, Pyrinex 250 ME, Mospilan SP, a od 2012. sezone još Affirm WG i Coragen SC. Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC. Koristiti ih u nasadima čiji plodovi nisu jače stradali od travanjskih niskih temperatura, sukladno njihovim uputama i ograničenjima, te pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike jabuka i krušaka!

Redovito kontrolirati populaciju lisnih uši i crvenog voćnog pauka.

trulez_jabuke.jpg

Simptomi gorke truleži jabuka (sorta idared) početkom rujna 2011. sezone.
Snimio M.Šubić.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
milorad.subic@komora.hr

Pripremi za ispis