Zadnji dan za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za 2012. godinu te zahtjeva za Dodatna prava na plaćanja

Podsjećamo, Jedinstveni zahtjev se može zaprimati 10 kalendarskih dana nakon 30. svibnja 2012. godine (krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva bez sankcija), ali se za svaki radni dan nakon navedenog datuma obračunava smanjenje potpore od 1%. Jedinstveni zahtjevi, kao  njegove izmjene i dopune zaprimljene nakon 11. lipnja 2012. godine neće se razmatrati.

Ovim putem podsjećamo i korisnike Dodatnih prava na plaćanja u osjetljivim sektorima (za proizvodnju kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, tov goveda, držanje ovaca i koza te proizvodnju duhana) koji su zbog više sile ili iznimnih okolnosti imali značajno smanjenu proizvodnju u 2011. godini, da mogu kao referentno razdoblje za dodjelu Dodatnih prava na plaćanja koristiti 2010. godinu. Kako bi se 2010. godina priznala kao referentna godina, korisnici su dužni do 11. lipnja 2012. godine  Agenciji za plaćanja dostaviti zahtjev da im se kao referentno razdoblje za dodjelu Dodatnih prava na plaćanja prizna 2010. godina, uz  dokaz o višoj sili ili iznimnim okolnostima koje su utjecale na smanjenje proizvodnje u 2011. godini.
 
Viša sila/iznimne okolinosti –  vanjski nepovoljni utjecaji koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, nastali zbog elementarne nepogode, smrti korisnika, privremene ili trajne nesposobnosti korisnika za rad.
 
Značajno smanjena proizvodnja –  količinsko smanjenje proizvodnje mlijeka, duhana ili broja stoke u tovu za koje je korisnik ostvario pravo na potporu u 2011. godini i to od najmanje 35% u odnosu na istovrsnu proizvodnju ili broj stoke u tovu za koje je ostvario pravo na potporu u 2010. godini.

Izvor:www.apprrr.hr

Pripremi za ispis