Obavijest ratarima 29.05.2012.

Usjevi pšenice su u fazi klasanja i cvatnje. Kako su vremenske prilike nestabilne s čestim oborinama postoji velika opasnost od pojave bolesti – palež klasa, smeđa pjegavost lista i pepelnica. Razvojna faza početka cvatnje pšenice je najbolja za primjenu fungicida kako bi njihova djelotvornost na spomenute bolesti bila što učinkovitija.

Od fungicida mogu se primijeniti: Prosaro 250 EC, Porto, Folicur EW 250, Mystic EC, Artea 330 EC, Tilt CB, Caramba, Flamenco, Duet Ultra, Controlon, Falcon EC 460, Bavistin FL, Zino i dr.

Pripravke treba primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja zbrinite na propisan način.

U posljednjoj izmjeni Pravilnika o uputama koji su se dužni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja i uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN br. 135/08; 73/10; 55/12), došlo je do promjena u evidencijskom listu uporabe sredstava za zaštitu bilja. Prema izmjenama u evidenciju uporabe SZB obaveza je upisati najmanje: trgovački naziv SZB, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog SZB (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina neka druga uporaba. Evidencija se vodi u elektroničkom papirnatom obliku.

   

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@komora.hr

Pripremi za ispis