Obavijest proizvođačima kupine i maline 28.05.2012.

Prognostičari u sljedećim danima najavljuju kišu koja pogoduje razvoju bolesti na listu maline i kupine . Potrebno je izvršiti zaštitu i spriječiti razvoj gljivice koja uzrokuje plamenjaču i hrđu na listu naročito na nasadima jače zaraženim proteklih godina. Zaštitu lista potrebno je provoditi nakon svakih 40 mm oborina.

Za zaštitu potrebno je koristiti Ridomol Gold MZ pepite (kupina-integrirana proizvodnja-plamenjača i pjegavost lista), Score 250 EC (malina-integrirana proizvodnja-lisna rđa).  

Upotrijebljeno sredstvo zbrinuti na propisani način, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2012.godini (samo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

 
 
                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
stručni suradnik za zaštitu bilja
 
Pripremi za ispis