Obavijest proizvođačima kukuruza 23.05.2012.

Nakon nicanja kukuruza i korova moguće je obaviti korektivno suzbijanje korova, a izbor herbicida ovisi o dominantim vrstama izniklih korova.

Protiv trajnih i jednogodišnjih travnih korova moguće koristiti pripravke Motivell, Tarot DF, Sorgum, Trawel i dr.

Protiv trajnih i jednogodišnjih širokolisnih korova možete koristiti pripravke Banvel 480, Kolo 480 S, Faraon, Samba, Dicamba, Damba 70 SG, Deherban A, Dikocid, Starane 25 EC, Peak 75 WG, Casper 55 WG, Cambio i dr.

Postoje i gotove tvorničke mješavine za suzbijanje  trajnih i jednogodišnjih travnih i širokolisnih  korova u kukuruzu: Task WG, Grid DF, Grizzly. 

Važno je pridržavati se uputa priloženih uz pripravak što znači koristiti propisanu dozu u točno propisanoj fazi razvoja kukuruza i korova te koristiti okvašivač uz pripravke gdje je to propisano.

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@komora.hr

Pripremi za ispis