Obavijest proizvođačima koštičavog voća 23.05.2012.

U periodu od 8. do 23. svibnja palo je od 30 do 60 litara kiše po kvadratnom metru pa preporučamo voćarima da ponove zaštitu koštičavog voća uzročnika bolesti lista kao što su šupljikavost (Stigmina carpophila), kozičavost višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), plamenjača šljive (Polystigma rubrum).

Preventivnu zaštitu od šupljikavosti lista šljive, breskve, nektarine, višnje i trešnje  moguće je izvršiti pripravcima na osnovi kaptana. Za zaštitu od plamenjače šljive dozvoljeni su fugicidi na osnovi mankozeba i kaptana, a za zaštitu od kozičavosti višnje i trešnje fungicidi na osnovi mankozeba i dodina.

Zaštita od prve generacije breskvinog savijača potrebna je samo u mladim nasadima. Gusjenice prve generacije ovog štetnika ubušuju se u mlade izboje breskve i nektarine te uzrokuju njihovo sušenje. Za zaštitu možete koristiti insekticide Reldan, Lino ili Rely.

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti brojnost lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje nekim od dozvoljenih insekticida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@komora.hr

Pripremi za ispis