Obavijest voćarima 18.05.2012.

Od zadnje preporuke za suzbijanje prošlo je 7 dana. Kako je u tom periodu pala veća količina kiše, a meteorolozi najavljuju tijekom narednih dana nove oborine, savjetujemo da se provede zaštita protiv krastavosti i pepelnice u nasadima jabuka.

Od preparata za zaštitu mogu se koristiti Clarinet ili strobulinske preparate: Stroby 50 WG, Zato 50 WG ili Tercel.

U nasadima šljiva preporučamo provesti zaštitu protiv plamenjače i šupljikavosti lista pripravcima na bazi kaptana: Captan WP 50 ili Merpan 50 WP ili Stoper i sl.

Obratiti pozornost na prisutnost lisnih ušiju i postupiti prema preporuci od 04. svibnja 2012.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisan način.  

 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@komora.hr

Pripremi za ispis