Obavijest vinogradarima 18.05.2012.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 10 dana. Dana 07.05 zabilježena je prva primarna infekcija plamenjačom i u nasadima u kojima nije obavljena pravovremena zaštita uočene su prve uljne pjege stoga oprez u narednom periodu!

Obzirom na intenzivan porast loze, kišovito vrijeme koje meteorolozoi najavljuju za naredni tjedan preporučamo obaveznu zaštitu vinograda protiv plamenjače, crne pjegavosti i pepelnice.

Za zaštitu mogu se koristiti fungici: Mikal Flash,WP, Winner WP, Rival WP, Attila WP, Alonso WP.

Za suzbijanje pepelnice preporučamo korištenje fungicida Stroby WG ili Crystal KS, Postalon 90, Talendo EC.

PREPORUČENA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA KORISTITI PREMA PISMENOJ UPUTI KOJA SE DOBIJE PRILIKOM NABAVE! 

 

Aleksandra Radić, dipl.ing.agr.
e-mail: Aleksandra.Radic@ komora.hr

Pripremi za ispis