Obavijest proizvođačima kukuruza 18.05.2012.

Ovisno o vremenu sjetve kukuruz se nalazi u fazi 2-3 lista (a kod ranijih sjetvi i više).

Proizvođači koji nisu primijenili zemljišne herbicide nakon sjetve a prije nicanja ili je njihov učinak izostao, mogu ići u primjenu nakon nicanja kukuruza i korova.

Izbor herbicida ovisi o korovnim vrstama prisutnim u kukuruzu i fazi razvoja.

Korektivno tretiranje kukuruza primjenjuje se kada je kukuruz u fazi 2-6 listova, a korovi imaju 2-4 lista.

Jednogodišnje širokolisne korove (štir, mračnjak, loboda i dr.) suzbijaju: Pardner, Harmony 75 DF, Callisto, Piker.

Ukoliko su u usjevu osim jednogodišnjih prisutni i višegodišnji širokolisnih korova (osjak,slak) primijeniti: Banvel 480, Samba, Faraon, Cambio, Casper, Peak i dr.

Travne (jednogodišnje i višegodišnje) korove suzbijaju herbicidi: Motivell, Tarot 25 DF, Sparta, Sorghum,  Talon 25 WG i dr. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove kombinirati ih s gore navedenima.

Gotova kombinacija koja suzbija travne i širokolisne korove je Task 64 WG, Equip OD.

Dodatak okvašivača – obavezno.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu proizvođača i postupiti u skladu s njom.

 

Mira Živković, dipl.ing.agr.
e-mail:
Mira.Zivkovic@komora.hr

Pripremi za ispis