Obavijest povrtlarima 18.05.2012.

Obavještavaju se proizvođači krumpira da u usjevima zatvorenih redova provedu  preventivnu zaštitu od krumpirove plijesni. Preporuča se primjena ELECTIS u količini od 2 kg na hektar ili DACONIL u količini od 1.75 L na hektar ili MELODY DUO u količini od 3 kg na hektar ili SHIRLAN u količini od 400 ml na hektar ili EQUATION PRO u količini od 400 g na hektar. Potrebno je u redoslijedu tretiranja mijenjati preparate, tj. aktivne tvari. Također je potrebno provesti suzbijanje ličinaka krumpirovih zlatica jer je započeo njihov izlazak iz jajašca. U tu svrhu primijeniti se mogu LASER u količini od 100 ml na hektar ili NOMOLT u količini od 100 ml na hektar ili BETA-BAYTHROID u količini od 500 ml na hektar ili KARATE u količini od 200 ml na hektar.

Nasade rajčice na otvorenom potrebno je preventivno zaštiti od plamenjače primjenom DACONIL u količini od 1.75 L na hektar ili ELECTIS u količini od 1.5 kg na hektar ili REVUS u količini od 500 ml na hektar ili EQUATION PRO u količini od 400 g na hektar ili MELODY DUO u količini od 2.5 kg na hektar.

Povrtlari koji će tretirati bio-preparatima mogu protiv krumpirove plijesni na krumpiru i protiv plamenjače na rajčici primijeniti MYCOSIN-VIN u količini od 5 kg na hektar ili FRUTOGARD u količini od 5 L na hektar, a protiv sitnih, tek izašlih iz jajašca ličinaka krumpirovih zlatica primijeniti se mogu  NEEMAZAL u količini od 250 ml na 100 L vode ili NOVODOR u količini od 300 ml na 100 L vode.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu.

 

Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@komora.hr

Pripremi za ispis