Obavijest proizvođačima kukuruza 11.05.2012.

Kukuruz se nalazi u fazi tri do četiri razvijena lista. Korovna flora kukuruza je okopavinska, a ovisno o njenom sastavu u usjevu treba odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje.

Širokolisne korove u faze 2 – 8 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Callisto SC, Cambio, Laudis, a u fazi 3-5 razvijenih listova: Deherban A, Dikocid, Diconit, Dicopur, Dikopin, DMA; Peak 75 WG ili Casper 55 WG.

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove suzbijaju: Starane 250, Patrol, Tomigan 250 EC, Comet 250, Voro, Pluss, Strarline EC ili Fox, Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba, Faraon, Dikamba 48 SL, Motikan, Digal 480 SL, Diphar, Palacid 480 ili Solar 48; Lontrel 300, Lira, Logo 300, Cliophar 300, Boss, Loret, Korgal 300 SL, Lontrax ili Lotus 300 SL, Mustang.

Tamo gdje u usjevu prevladavaju jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi, te jednogodišnji širokolisni korovi primijeniti jedan od herbicida: Motivell ili Samson extra 6 OD, Innovate 240 SC, Marvel, Principal 53,6 WG; Tarot 25 DF, Sorghum, Sparta, Trawel, Titan, Talon 25 WG, Grizzly, Grid ili Task 64 WG. Herbicide primijeniti u fazi 2-6 razvijenih listova kukuruza. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove mogu se kombinirati sa sredstvima na osnovi dikambe (Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba…). Equip OD ili Maister OD mogu se kombinirati sa sredstvima na osnovi 2,4 D (Deherban A, Dikocid, Diconit…).

Zbog boljeg prianjanja herbicida na korovnu biljku i poboljšanog djelovanja herbicida, herbicidu dodati jedan od odgovarajućih okvašivača (Etalfix pro, Break thru, Citowett, Sandovit, Trend 90, Herbovit 90, Bijelo ulje).

Herbicide i odgovarajuće okvašivače uz herbicid koristiti prema uputi proizvođača.

Voditi evidenciju o upotrebi herbicida na evidencijskom listu.

 

dr.sc. Mirna Ceranić – Sertić
e-mail:Mirna.Ceranic-Sertic@komora.hr

Pripremi za ispis