Obavijest voćarima 10.05.2012.

Ulovom leptira jabučnog savijača i zbrajanjem temperatura došli smo do roka suzbijanja ovog štetnika. Pripravci koji se mogu primijeniti su Calypso i Mospilan.

Nastaviti sa zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice prateći vremenske prilike.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane doze i koncentracije pripravaka kao i vrijeme primjene.

Obavezno voditi evidencijski list.

 

Mira Živković, dipl.ing.agr.
e-mail:
Mira.Zivkovic@komora.hr

Pripremi za ispis