Obavijest proizvođačima krumpira 09.05.2012.

U usjevu krumpira kad dosegne visinu 10 do15 centimetara, a ovisno o sastavu korovne flore izabrati jedan od navedenih herbicida.

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove suzbijaju: Fusilade forte ili Formula (fluazifop-p –butil); Leopard 5 EC, Taris EC, Gepard 050 EC, Rango (R-kizalofop-etil); Focus ultra (cikloksidim); Select (koristiti uz dodatak Bijelog ulja 0,5-2 l/ha), Select super (kletodim) ; Tarot 25 DF, Sorghum, Sparta, Trawel, Titan, Talon 25 WG (rimsulfuron). Sredstva na osnovi djelatne tvari rimsulfurona koristiti uz dodatak 0,2% okvašivača Trenda ili nekog drugog okvašivača. Mogu se primijeniti u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina (Sencor, Tor, Dancor, Joker…) i bentazona. Ne koristiti u ranim sortama krumpira.

Za suzbijanje širokolisnih korova nakon nagrtanja krumpira mogu se upotrijebiti herbicidi na osnovi bentazona: Basagran 600, Sax 600 SL, Bazano SL, Bentagran 600, Basagran 480. Viša relativna vlaga zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka.

Herbicide primjeniti prema preporuci proizvođača.

Voditi evidenciju na evidencijskom listu o upotrebi herbicida. 

 

dr.sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@komora.hr

Pripremi za ispis