Obavijest proizvođačima koštičavog voća 09.05.2012.

Na lovnim mjestima bilježimo kritičan broj breskvinog moljca (Anarsia lineatella), dok se breskvin savijač (Cydia molesta) lovi u znatno manjem broju. Za suzbijanje prve generacije navedenih štetnika koji osobitu štetu prave u mladim nasadima izazivajući sušenje mladica, prednost dati biotehničkim pripravcima: Runner 240 SC.

Zaštita nasada od breskvinog savijača je moguća navedenim insekticidima: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Ritam, Sistemine E-40 ili Calinogor.

Također se upozoravaju voćari da redovito pregledavaju nasade koštičavog voća na prisutnost lisnih uši. Za suzbijanje lisnih uši mogu se koristiti navedeni insekticidi: Calypso SC 480, Confidor SL 200, Boxser 200 Sl, Rapid, Magnum 200 SL, Kohinor 200 SL, Dali, Congo, Pirimor 50 WG .

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@komora.hr

Pripremi za ispis