Obavijest voćarima – koštičavo voće 08.05.2012.

Od preporuke za zaštitu nasada koštičavog voća proteklo je više od 14 dana pa je stoga potrebno ponoviti zaštitu ovih nasada protiv bolesti lista, osobito šupljikavosti lista.

Od pripravaka moguće je koristiti: Stoper WP, Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Captan WP 50.

Potrebno je izvršiti pregled na prisutnost crne trešnjine uši u nasadima višnje i trešnje, kao i ostalih lisnih ušiju u nasadima drugih vrsta koštičavog voća. Ukoliko primijetite veću pojavu ovih štetnika tretiranje možete provesti pripravcima: Calypso SC 480, Confidor SL 200, Boxser 200 Sl, Rapid, Magnum 200 SL, Kohinor 200 SL, Dali, Congo, Pirimor 50 WG i sl .

U nasadima breskve i nektarine prati se let leptira breskvinog savijača i moljca. Upozoravaju se vlasnici mladih nasada da izvrše tretiranje protiv breskvinog savijača čiji je let intenzivno trajao koncem travnja. Ovaj štetnik može oštetiti mlade izbojke.

Od sredstava se može koristiti: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Rogor, Chromgor 40, Perfection, Zagor, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor.

Također je potrebno mehanički odstranjivati zaražene dijelove biljaka (osušene) koji su najčešće posljedica djelovanja moniliske paleži grana i to rezom do zdravog tkiva.

Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te i koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja (NN.135/08 i 73/10).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.

 

Jadranka Berić dipl .ing. agr.
e-mail: Jadranka.Beric@komora.hr

 

Pripremi za ispis