Obavijest proizvođačima soje 07.05.2012.

Soja je okapavina odnosno kultura širokog sklopa, koju vrlo brzo prorastu korovi ukoliko se na vrijeme ne obavi zaštita protiv korova.

Zaštita se može raditi nakon sjetve a prije nicanja soje te nakon nicanja soje i korova.

Nakon sjetve a prije nicanja mogu se za tu namjenu koristiti herbicidi: Metriphar, Joker, Senat, Tor 70 WP, Orion, Clon 480 EC, Linurex 50 SC, Afalon, Afalon disperzija.

Nakon nicanja korova i soje (soja mora imati razvijenu prvu trolisku) mogu se koristit herbicidi Dynam, Laguna,Pulsar , Basagran 600, dobro djeluju na sjemenske širokolisne korove (mračnjak, šćir, loboda, kužnjak, čičak i dr.) te na travne korove kao što su divlji sirak iz sjemena i koštan i dr. Ove herbicide preporučljivo je primijeniti u split ili podijeljenoj aplikaciji, zbog stalnog nicanja novih korova.

U praksi se dobra pokazala kombinacija herbicida Dynam ili Laguna + Harmony 75 DF (radi boljeg djelovanja na lobodu i ščireve).

Ako u soji prevladavaju travni korovi nakon nicanja soje i korova moguće je primijeniti jedan od herbicida za tu namjenu: Focus ultra, Fontier X2, Dual gold

Preporučena sredstva primijeniti sukladno uputi proizvođača!

Voditi evidenciju o primjeni sredstava za zaštitu bilja u evidencijski list i ambalažu pravilno zbrinuti!

 

Marijana Milušić dipl.ing
e-mail: Marijana.Milusic@komora.hr

Pripremi za ispis