Važna uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 30.04.2012.

Tek nakon 26. travnja o.g. najniže su dnevne temperature zraka porasle do vrijednosti 10°C, a najviše porasle iznad 23°C. Posljednja 2 dana najviše dnevne vrijednosti bile su veće od 28°C, a naredna 3 dana očekujemo dnevne vrijednosti nešto veće od 26°C. Razdoblje od 1.-24. travnja o.g. obilježilo je prohladno, vjetrovito i povremeno kišno razdoblje tijekom kojeg smo zabilježili uvjete za dvije primarne zaraze uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). Zbog relativno hladnog travanjskog razdoblja nismo zabilježili uvjete za zaraze cvjetnih organa jabučastog voća uzročnikom bakterijske paleži (Erwinia amylovora). Tek naredne moguće oborine s temperaturama zraka većim od 24°C pogodovale bi razvoju ove bakterijske bolesti na kasno cvatućim sortama jabuke (npr. gala). Nakon 26. travnja o.g. dominira stabilno, suho i vruće razdoblje koje više pogoduje razvoju pepelnice iz zaraženih pupova jabuke (Podosphaera leucotricha).

Tek od 20. travnja o.g. bilježimo intenzivan let prezimljujuće populacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), s izraženom odlaganjem jaja na naličju lišća jabuke nakon 23. travnja o.g.! Također, raste populacija lisnih uši u nasadima jabuka (Aphidae), a nakon 20. travnja o.g. bilježimo i masovniju pojavu crvenog voćnog pauka iz zimskih jaja, naročito na osjetljivim sortama jabuka (npr. zlatni delišes, elstar, gala, braeburn).

Zbog kritične populacije moljca kružnih mina na gotovo svim lokalitetima gornjeg, središnjeg i donjeg dijela Međimurja preporučujemo tijekom ovih dana obavezno primijeniti dovoljno učinkovite insekticide na spomenutog štetnika (vidi Tablicu 1.). 

Tablica 1. Dovoljno učinkoviti i dopušteni pripravci u integriranoj proizvodnji jabuka za suzbijanje moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella):
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
acetamiprid
Mospilan 20 SP
0,025-0,035
imidakloprid
Confidor 200 SL, Boxer, Rapid, Magnum, Kohinor, Dali, Congo
0,0375-0,05
tiakloprid
Calypso 480 SC
0,02
fenoksikarb
Insegar 25 WP
0,04
teflubenzuron
Nomolt SC
0,1
spinosad
Laser KS
0,06-0,08
metoksifenzoid
Runner SC
0,04-0,06
 
Visoke dnevne temperature u posljednja 3 dana sigurno pogoduju brzom i prekomjernom množenju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), naročito na sortama fuji, elstar, zaltni delišes, gala, grenny smith, braeburn i slično, pa voćarima koji u prvim zaštitama nisu koristili povišene količine mineralnog ili biljnog repičinog ulja preporučujemo pratiti njihovu populaciju. Kada na osjetljivim sortama krajem cvatnje ima više od 10-tak pokretnih stadija crvenog voćnog pauka po listu svakako preporučujemo primjenu nekog od specifičnih akaricida (vidi Tablicu 2.)
 
Tablica 2. Pripravci (akaricidi) za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonycus ulmi) u integriranoj proizvodnji jabuke:
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
fenazakvin
Demitan SC
0,5 l./ha
fenpiroksimat
Ortus 5 SC
0,1
abamectin
Vertimec 018 EC, Kraft 10 EC
0,075-0,15
spirodiklofen
Envidor SC
0,04
etoksazol
Zoom SC
0,05
 
Krajem proteklog tjedna preporučili smo posebnom mjerom aplikacije suzbijati kruškinu buhu. 

Naredno stabilno, suho i toplo razdoblje ne pogoduje razvoju krastavosti jabuka i krušaka, ali završava skriveno razdoblje (inkubacija) od dvije primarne zaraze zabilježene tijekom mjeseca travnja o.g., pa je potrebno redovito provjeravati zdravstveno stanje nasada na moguću pojavu simptoma ove bolesti. U nasadima gdje su zaštite provedene na kvalitetan način, a nema znakova bolesti potrebno je provoditi redovitu preventivnu zaštitu prije najavljenih narednih oborina prema izboru fungicida iz Tablice 3. Bolju preventivnu zaštitu očekujemo od naizmjenične primjene površinskih organskih pripravaka, anilino-pirimidina i kombiniranih pripravaka, a bolji kurativni učinak daju IBE pripravci.

 
Tablica 3. Izbor pripravaka (fungicida) za zaštitu jabuka i krušaka od uzročnika krastavosti  krajem cvatnje:
Kemijska skupina
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
 
 
 
 
površinski pripravci
kaptan
Merpan 80 WDG
Captan WP 50, Merpan 50 WDG, Stoper 50 WP
0,2 %
0,3 %
ditianon
Delan 700 WDG
Delan 500 SC
Delan SC 750
0,05-0,075 %
0,075-0,1 %
0,05 %
anilino-pirimidini
ciprodinil
Chorus 75 WG
0,02-0,03 %
strobilurini
krezokism-metil*
Stroby DF
0,02 %
trifloksistrobin*
Zato 50 WG
0,015 %
kombinirani
pirimetanil & flukvinkonazol*
Clarinet SC
0,1-0,15 %
ditianon & piraklostrobin*
Tercel WG
0,2-0,25 %
 
inhibitori biosinteze ergosterola (IBE)
difenkonazol*
Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC
0,013-0,015 %
fenbukonazol*
Indar EW
0,06 %
flusilazol
Punch 10 EW
0,024 %
*djelatne tvari uz krastavost suzbijaju i pepelnicu
 

U nasadima gdje se ranijih godina pojavljivala bakterijski palež (Erwinia amylovora), moguće je na sortama koje završavaju cvatnjom (npr. gala), u narednom razdoblju, a prije najavljenih toplijih oborina koristiti dopuštena sredstva na osnovi al-fosetila (Aliette Flash, Avi) ili bakra (Nordox, Cuprablau Z).  

Utrošiti barem 450-500 litara škropiva/ha, u rodnim nasadima uz uređaje bez dodatne opreme za rad. Neki od akaricida i većina insekticida iz skupine regulatora razvoja kukaca u vrlo opasni za pčele, pa poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na pčele (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)! Svakako tretirati u doba dana kada pčele medarice ne lete.

 
mr.sc. Milorad Šubić, dipl. ing. agr.
Pripremi za ispis