Obavijest voćarima 24.04.2012.

Proizvođačima jabuka i krušaka, preporučujemo izvršiti zaštitu na kraju cvatnje protiv čađave krastavosti (Vanturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) u nasadima jabuka.

Primijenite jedan sistemični fungicid protiv krastavosti i pepelnice:

Klarinet SC, Score 250 EC ili Cros, Baycor WP 25 i jedan preventivni fungicid: Dithane M-45, Mankozeb, Antracol WP 70, Polyram DF.

U voćnjacima jabuka dodati navedenim fungicidima i pripravak na bazi močivog sumpora- Chromosul 80 ili Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet, Sumpor SC -80.

Protiv crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), ako se nakon pregleda utvrdi više od 3-5 pauka po listu primijeniti jedan od akaricida:

Demitan, Envidor SC 240, Apollo 50 SC, Ortus 5 SC, Zoom 11 SC. 

Protiv kruškine buhe (Psylla pyri) u nasadima krušaka koja se nalazi u fazi mlade ličinke primijeniti jedan od insekticida: Rimon 10 EC, Nomolt, Dimilin SC 48. 

Na CDA uređajima na četiri lokacije postavljenim u voćnjacima, zabilježene su infekcije bakterijskom paleži (Erwinia amylovora).Stoga preporučujemo voćarima jabuka a fenofaza je završetak cvatnje, izvršiti tretiranje protiv bakterijske paleži primijeniti fungicid na bazi fosetila: Aliette flash ili Avi WG ili Topic u koncentraciji: 0,25%

Na okućnicama primijenite:

  • sam bakreni pripravak; Cuprablau Z 0,06%, Nordox 75 WG 0,03% ili Kocide DF 0,05% ili
  • kombinacija pripravka na bazi bakra i na bazi fosetila:
    Cuprablau Z 0,03% + Aliette flash ili Topic ili Avi WG 0,2%,
    Kocide DF 0,02% + Aliette flash ili Topic ili Avi WG 0,2%,
    Nordox 75 WG 0,01% + Aliette flash ili Topic ili Avi WG 0,2%. 

Tretiranje protiv bakterijske paleži se provodi bez miješanja s drugim pripravcima sredstava za zaštitu bilja.

U proizvodnima nasadima voćnjaka izvršiti zaštitu od korova te primijeniti jedan od pripravaka na bazi glifosata: Cidokor, Herbocid, Herkules 480 SL, Total 480 SL i drugi.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača.

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing. agr.
e-mail: Djurdjica.Ksenek@komora.hr

Pripremi za ispis