Obavijest ratarima 24.04.2012.

Proizvođačima ozimog ječma preporučujemo pregled na napad bolesti sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres).

Simptomi sive pjegavosti lista vide se kao izdužene sive pjege omeđene tamnim rubom, a mrežasta pjegavost lista u pjegama mrežastog izgleda.

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida kad izađe zadnji list – zastavica: Amistar Extra 280 SC, Amistar 250 SC, Caramba, Duett ultra, Prosaro 250 EC, Controlan, Falcon EC 460 EC, Opus Team, Tilt CB 187,5 FW.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing. agr.
e-mail:
Djurdjica.Ksenek@komora.hr

Pripremi za ispis