Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 23.04.2012.

Većina voćara posljednju je zaštitu nasada obavila 18. travnja. U periodu od 20. do 23. travnja palo je oko 10 litara kiše po kvadratnom metru te su ostvareni uvjeti za infekciju uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis).

Zbog prohladnog vremena još uvijek traje cvatnja u nasadima jabuka pa voćarima preporučamo primijeniti sistemične fungicide s kurativnim djelovanjem kao što su Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Punch 10 EW, Systhane 12 E, Fond 12 E ili Clarinet uz dodatak površinskog fungicida na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Caiman WP, Mankonor, Crittox MZ 80, Mankokal, Cadillac 80 WP) ili ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG). Navedeni sistemični fungicidi suzbijaju i pepelnicu jabuke. 

U nasadima krušaka traje let i odlaganje jaja kruškine buhe, a na nekim smo lokacijama pronašli i prve ličinke. Za zaštitu se mogu koristiti pripravci Dimilin SC 48, Nomolt, Rimon 10 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak Bijelog ulja. U slučaju primjene mineralnog ulja na kruški za preventivnu zaštitu od krastavosti ne koristiti fungicide na osnovi kaptana! 

Voćari upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu te koristiti sredstva za zaštitu bilja dozvoljena za pojedinu voćnu vrstu u skladu s Tehnološkim uputama. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača priloženoj uz sredstvo! 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
 
Pripremi za ispis