Obavijest međimurskim vinogradarima o mjerama druge usmjerene zaštite vinove loze u narednom razdobl 23.04.2012.

Kako je od početka kalendarske godine zbroj prosječnih dnevnih temperatura još na dan 1. travnja o.g bio veći od 402°C smatramo da vegetacija vinograda započinje nekoliko dana ranije nego protekle 2011. sezone, odnosno približno 10-tak dana ranije nego 2010. godine! Na taj način još od početka travnja bilježimo bubrenje i pojavu prvih listića na sortama koje ranije kreću vegetacijom, npr. chardonnay, muškat žuti i sl.. Prije 11 dana sorta moslavac bijeli ili šipon je na lokalitetu Vučetinec bila u razvojnom stadiju vunasti pup – pojava prvih listića omjera 60:40 %. Sorta graševina tek je tada započela bubrenjem pupova. Od početka travnja, odnosno proteklih 20-tak dana bilježimo vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje, pa tako je primjerice u posljednjih 8 dana kiša na mjernom lokalitetu Trnovčak u manjim količinama od 2,6 do 10,8 mm padala tijekom šest dana (ukupno je u tom razdoblju palo 17,8 mm), a vjetar je u istom razdoblju tijekom 2 dana puhao jačinom većom od 14 km/h. Meteorolozi promjenljivo razdoblje najavljuju i tijekom sutrašnjeg dana, a nakon toga toplije i stabilnije razdoblje!

Upravo u slučajevima prohladno-vlažnog i vjetrovitog razdoblja nakon razvoja vunastog pupa i pojave prvih zelenih listića loze očekujemo veće štete od lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis), naročito na sortama graševina, sauvignon, zeleni silvanac i moslavac ili šipon. Zadnjih se godina širi i erinoza loze (Eryophies vitis), naročito na sortama rajnski rizling i moslavac (šipon). Lozine grinje šiškarice se moraju na osjetljivim sortama suzbijati barem u dva navrata nakon bubrenja pupova i pojave prvih listića s razmakom 5 do 10 dana! Ovisno o razvoju meteoroloških uvjeta vinogradarima koji to još nisu preporučujemo tijekom narednih dana planirati zaštitu protiv crne pjegavosti i lozinih grinja akarinoze – erinoze. Kako smo dana 20. Travnja o.g. zabilježili i masovniji izlazak iz zimskih jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae), moguće je u narednom razdoblju koristiti akaricide navedenih u Tablici 1. koji pored šiškarica (Eryophidae) suzbijaju i grinje iz skupine crvenih pauka (Tetranycidae): 

Tablica 1. Akaricidi dovoljno učinkoviti za grinje iz skupina šiškarica i crvenih pauka:
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
fenazakvin
Demitan SC
0,075
fenpiroksimat
Ortus SC 5
0,1
 

Zbog vrlo povoljnih klimatskih uvjeta tijekom početka vegetacije u proteklih 4-5 godina sve je veći potencijal crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u vinogorju, naročito na sortama graševina, moslavac, rajnski rizling, rizvanac, kerner i dr. U proteklom smo travanjskom razdoblju zabilježili već povoljne uvjete za primarne zaraze uzročnikom ove bolesti u dva navrata, a meteorolozi najavljuju moguće oborine i tijekom sutrašnjeg dana. Najbolje je protiv crne pjegavosti nekoliko dana prije najavljivanih oborina, preventivno koristiti organske površinske fungicide navedene u Tablici 2. 

Tablica 2. Organski pripravci za preventivnu zaštitu vinove loze od crne pjegavost (dopušteni u integriranoj proizvodnji prema "Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa" godina 2010.-2011.):
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
mankozeb
Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Crittox, Caiman WP, Mankonor, Cadillak, Mankokal
 
0,2-0,25
metiram
Polyram DF
0,2
azoksistrobin
Quadris SC
0,075
ditianon
Delan 700 WDG
0,05
folpet
Shavit F
0,3
propineb
Antracol 70 WP,Chromoneb, Župineb
0,2
klortalonil
Daconil 720 SC
0,18
 

U nasadima i sortama gdje se pojavljuju već prvi razvijeni listići vinove loze preporučujemo i primjenu manje količine nekog od sumpornih pripravaka, temeljem propisane koncentracije za primjenu u vegetaciji vinograda (0,3-0,5 %). Sumporne pripravke svakako koristiti u nasadima gdje je ranijih sezona zabilježene jača pojava pepelnice (Uncinula necator). Sumporni pripravci na temperaturama većim od 15ºC umanjuju napad grinja, a djelomično i smanjuju klijavost infektivnih spora uzročnika crne pjegavosti. Umjesto sumpornih pripravaka moguće je protiv rane pepelnice koristiti meptildinokap (Karathane Gold) (0,05 %). Pripravci iz Tablice 2. Quadris i Shavit-F osim crne pjegavosti suzbijaju i pepelnicu, pa istima nije potrebno dodavati sumpor ili meptildinokap. Također, prema iskustvima o pojavi i štetnosti iz ranijih sezona, moguće u narednom razdoblju na napadnutim lokalitetima i osjetljivim sortama poduzeti mjere zaštite prema dnevnim preporukama protiv zelene lozine stjenice (Lygus spinolae) i trsne uši (Viteus vitifoliae).

Bolji učinak u prvim zaštitama vinograda s manjom lisnom površinom dobiva se metodom prskanja umjesto metode raspršivanja. Važno je pripremljenim škropivom što kvalitetnije natopiti pupove u početku vegetacije ili mladice veličine svega nekoliko centimetara.

 
mr.sc. Milorad Šubić, dipl.ing. agr.
 
Pripremi za ispis