Vinogradarski registar

Vinogradarski registar reguliran je Pravilnikom o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 121/2010., ispravak u NN br. 132/2010. i izmjene u NN br.  78/2011. Obveza svih proizvođača grožđa i vina je da se upišu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Dana 31. srpnja 2011. prestao je važiti Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina, a podaci o proizvođačima upisanim u taj Upisnik prenijeti su (automatski) u Vinogradarski registar. Provedbom prijenosa proizvođači iz Upisnika proizvođača grožđa, vina i voćnih vina smatraju se upisanima u Vinogradarski registar.

Proizvođači, koji nisu bili upisani u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina do 31. prosinca 2010. upisuju se od 1. siječnja 2011. u Vinogradarski registar. Zahtjev za upis u Vinogradarski registar podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanje) i regionalnim uredima.

Pravilnikom se utvrđuje uspostava registra vinograda (u daljnjem tekstu: Vinogradarski registar), način vođenja Vinogradarskog registra, postupak upisa i vođenja Vinogradarskog registra, obvezne izjave u sektoru vina, sadržaj pratećih dokumenata za grožđe, proizvode od grožđa i vina (stupa na snagu danom ulaska RH u EU) te način vođenja podrumske evidencije.

Prema tom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

»Vinska godina« je godina proizvodnje koja započinje 1. kolovoza i završava 31. srpnja sljedeće godine.

»Vinograd« je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta zasađenog vinovom lozom, koju obrađuje samo jedno poljoprivredno gospodarstvo. Upis vinograda vrši se u digitalnom grafičkom obliku u ARKOD-u. Kada preko vinograda, koji ima jedinstven način obrade i jednako je uređen, prolazi granica vinogradarskog područja, svaki dio takve površine predstavlja samostalan vinograd.

»Prihvatljiva površina vinograda« je površina unutar opsega vanjskih trsova vinograda, kojemu se dodaje pojas, čija je širina jednaka polovici udaljenosti među redovima.

– »Proizvođač grožđa« je fizička ili pravna osoba koja proizvodi grožđe.

»Proizvođač« je fizička ili pravna osoba koja ima ili je u svojemu vlasništvu imala grožđe, mošt i/ili mlado vino u vrenju i koja ih prerađuje ili ih u svoje ime daje preraditi u vino.

»Mali proizvođač« je proizvođač koji proizvodi manje od 1000 hektolitara vina na godinu. U obzir se uzima razina prosječne godišnje proizvodnje tijekom najmanje tri uzastopne vinske godine. Pod malim proizvođačima se ne smatraju proizvođači koji kupuju grožđe ili mošt i prerađuju ih u vino. 

Vinogradarski registarvodi i za njega je odgovorna Agencija za plaćanja, upis se provodi u regionalnim uredima Agencije i dio je Upisnika poljoprivrednih gospodarstava. Obuhvaća podatke o proizvođaču, podatke o vinogradu, podatke o proizvodnji, izjave o berbi, izjave o proizvodnji i izjave o zalihama. 

Postupak upisa u Vinogradarski registar

U Vinogradarski registar upisuje se svaka fizička ili pravna osoba koja:  koristi vinograd, proizvodi grožđe, proizvodi mošt i/ili vino i obavlja djelatnost punjenja. Upisom u Vinogradarski registar proizvođaču se izdaje izvod iz Vinogradarskog registra, koji je ujedno i potvrda o upisu u Vinogradarski registar. Proizvođač mora Agenciji prijaviti sve promjene podataka u roku od 30 dana od dana njihovog nastanka. Nadležne vinarske inspekcije obavljaju provjeru podataka na terenu. Obrazac zahtjeva za upis i promjene u Vinogradarskom registru nalazi se u Prilogu VII. Pravilnika.  

Obvezne Izjave u sektoru vina, sukladno Pravilniku:

  • Izjava o berbi

Proizvođači grožđa, koji jedan dio grožđa isporučuju u vinariju ili udrugu, jedan dio prodaju na   slobodnom tržištu i jedan dio prerađuju u vlastitom podrumu, svake godine Agenciji podnose izjavu o berbi na obrascu iz Priloga II. Pravilnika. Izjavu o berbi ne moraju podnositi proizvođači grožđa, koji sami prerađuju cjelokupan urod grožđa u vino, ili cjelokupan urod grožđa daju preraditi u svoje ime, ili cjelokupan urod grožđa isporučuju kao grožđe ili mošt vinariji ili udruzi. Izjave o berbi podnose se do 15. siječnja za prethodnu godinu.

  • Izjava o proizvodnji

Svaka fizička ili pravna osoba, koja proizvodi vino i/ili mošt, podnosi izjavu o proizvodnji za tekuću godinu Agenciji sukladno obrascu u Prilogu III. Pravilnika. Izjavu o proizvodnji ne trebaju podnositi proizvođači grožđa, koji u svojim prostorijama proizvedu manje od 1.000 litara vina od kupljenog grožđa i/ili mošta, koje nije niti neće biti stavljeno u promet i koji isporučuju dio svoje proizvodnje vinariji, ali zadržavaju pravo proizvodnje manje od 1.000 litara vina za osobnu potrošnju. Izjave o proizvodnji podnose se do 15. siječnja za prethodnu godinu.

  • Izjava o zalihama

Svaka fizička ili pravna osoba, koja proizvodi vino i/ili mošt, svake godine prijavljuje zalihe mošta, koncentriranog mošta, rektificiranog koncentriranog mošta i vina koje posjeduju 31. srpnja. Izjava o zalihama podnosi se na obrascu iz Priloga IV. Pravilnika. Vino proizvedeno od grožđa ubranog tijekom iste kalendarske godine ne uključuje se u izjavu o zalihama. Izjava o zalihama podnosi se za postojeće količine proizvodana dan31. srpnja najkasnije do 10. rujna.

  • Podrumska evidencija

Fizičke ili pravne osobe, koje drže proizvode od grožđa i vina u bilo kakve poslovne ili komercijalne svrhe, moraju za te proizvode voditi podrumsku evidenciju ulaza i izlaza proizvoda. Osobe, koje trebaju voditi podrumsku evidenciju, bilježe količine svake serije proizvoda te sve postupke koji se provode u njihovim prostorijama.

 

Pripremi za ispis