Obavijest proizvođačima koštićavog voća 17.04.2012.

Prognostičari u drugoj polovici tjedna najavljuju nastavak kišovitog perioda pa preporučamo voćarima da obave preventivnu zaštitu koštičavog voća

Tijekom kišnih proljetnih dana koštičavom voću prijeti opasnost od zaraze uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Bolest se prepoznaje po okruglastim do ovalnim crveno-smeđim pjegama koje su obrubljene tamnijim rubom. Središnji dio pjege na listovima nekrotizira i kasnije ispada pa listovi postaju šupljikavi.

Preventivnu zaštitu od šupljikavosti lista šljive, breskve, nektarine, višnje i trešnje moguće je obaviti pripravcima na osnovi kaptana (Captan 50, Merpan 50 WP, Captan wp 50). 

Provjerite brojnost lisnih uši u voćnjaku te prema potrebi obavite zaštitu nekim od dozvoljenih insekticida npr. Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Magnum 200 SL, Dali ili Congo. 

Nasadi višanja su uglavnom pri kraju cvatnje, no na lokacijama gdje se procjeni da će cvatnja trajati i krajem tjedna  preporučamo ponoviti zaštitu od infekcije uzročnikom paleži cvijeta i sušenja grančica (Monilinia laxa) pripravcima Folicur WP 25, Signum ili Chorus 75 WG. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

 
Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@komora.hr
Pripremi za ispis