Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 17.04.2012.

Tijekom protekla četiri dana na području Koprivničko-križevačke županije zabilježena je mala količina oborina (do 5 litara/m2) uz srednju dnevnu temperaturu oko 10°C. Agroklimatske stanice zabilježile su uvjete za infekciju uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis).

Većina sorata jabuka nazazi se u fazi cvatnje pa voćarima preporučamo primijeniti sistemične fungicide s kurativnim djelovanjem kao što su Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Punch 10 EW, Systhane 12 E, Fond 12 E ili Clarinet uz dodatak površinskog fungicida na bazi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Caiman WP, Mankonor, Crittox MZ 80, Mankokal, Cadillac 80 WP) ili ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG).

Navedeni sistemični fungicidi suzbijaju i pepelnicu jabuke. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača priloženoj uz sredstvo! 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
 
Pripremi za ispis