Obavijest voćarima 16.04.2012.

Proteklih dana na području grada Zagreba i Zagrebačke županije ovisno o lokalitetu zabilježene su   infekcija čađave krastavosti (Venturia inaequalis) različitog intenziteta.

Od zadnje preporuke prošlo je 6 dana, a meteorolozi i za naredne dane najavljuju nestabilno vrijeme sa kišom potrebno je nasade jabuka i krušaka kurativno i preventivno zaštiti jednim od sljedećih pripravaka: Sore 250 EC, Indar 5 EW, Fond 12 E, Punch 10 EW ili drugi, uz dodatak površinskog pripravaka: Dithane-M 45, Mankozeb, Star 80 WP, Delan 700 ili dr. 

Napomena:

Prema Zakonu o otpadu (178/04,111/06, 107/07, 60/08, 87/09) te Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja (NN:70/ 05) i pripadajućim pod zakonskim aktima potrebno je: 

  1. Sredstva za zaštitu bilja  primijeniti prema uputi proizvođača.
  2. Voditi evidenciju o uporabi sredstava na otvorenom te u zatvorenom i zaštićenom prostoru.
  3.  Nakon uporabe sredstva, prazna ambalaža se mora zbrinuti u skladu s uputom na etiketi.
  4.  

Božena Dežđek, dipl. ing. agr.
E-mail:Bozena.Dezdek@komora.hr
 
 
Pripremi za ispis