Obavijest vinogradarima 11.04.2012.

Od sredine travnja  do sredine svibnja oslobađa se najveći broj piknosporaspora, uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola), pa vinovoj lozi u razvojnom stadiju pojave prvih listića za vrijeme kišnih dana prijeti opasnost od infekcije.

Preventivnu zaštitu je najbolje obaviti prije kišnog razdoblja, a koristiti se mogu organski površinski fungicidi: Daconil 720 SC, Antracol WP 70, Chromoneb, Župineb, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Pinozeb, Cadillak 80 WP, Mankokal, Mankonor, Polyram DF, Delan 700 WDG ili Shavit F. Navedenim fungicidima moguće je dodati i pripravak na osnovi sumpora. Pripravak na osnovi sumpora će, ako ga koristimo u višoj dozvoljenoj dozi te ako je temperatura zraka iznad 15° C, djelovati i na lozine grinje. 

U vinogradima gdje su prošlih godina zabilježene značajne štete od lozinih grinja (akarinoze i erinoze) može se koristiti akaricid Demitan.  

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!  

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@komora.hr
Pripremi za ispis