Obavijest vinogradarima 04.04.2012.

Prije najavljenih oborina potrebno je izvršiti i prvu preventivnu zaštitu vinove loze protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Gljivica uzročnik ove bolesti prezimljuje u obliku piknida –crnih točkica na rozgvi –iz kojih se u proljeće za vrijeme kiše oslobađaju konidije koje vrše prve zaraze listića. Koristiti neki od bakrenih preparata: Nordox 75 WG, Nordox super 75, Kocide DF, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra ili Crveno ulje EC (kombinacija bakra i mineralnog ulja).

Fungicide na bazi sumpora u povećanoj koncentraciji dodati (osim crvenom ulju) radi sporednog akaricidnog djelovanja na grinje (por. Eriophyidae).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća u 2012.godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@komora.hr

Pripremi za ispis