Obavijest voćarima 26.03.2012.

Tijekom zime zabilježene su vrlo niske temperature (do -25°C) koje su učinile velike štete na nasadima breskve i kajsije.
Na više lokaliteta kajsija i breskva nalazi se u početku cvatnje, te treba planirati prskanje protiv sušenja cvjetova i rodnih grana (Monilia). Vremenska prognoza ne najavljuje oborine za cijeli tjedan, no svakako se preporuča obaviti ovu zaštitu. Od preparata koristiti: Signum ili Switch na kajsiji, te osim toga Folicur, Bavistin ili Zino za breskvu.
Navedene preparate koristiti prema pisanim uputama, a prskati po mirnom vremenu.
 
Juraj Klarić, dipl. inž. agr.
E-mail: Juraj.Klaric@komora.hr
Pripremi za ispis