Obavijest maslinarima 26.03.2012.

Nakon rezidbe maslina uputno je obaviti dezinfekcijsku mjeru uporabom bakrenih pripravaka, koji štite od gljivične bolesti paunovo oko (Cyclonium oleaginum) i sprječavaju širenje bakterijskog raka (Pseudomonas syringe pv.savastanoi).
 
Preporučujemo uporabu pripravaka: Nordox 75 WG, Nordox super 75, Neoram, Kocide DF, Cuprablau Z , Cuprablau Z ULTRA.
 
U maslinicima gdje postoji problem sa štitastim ušima, navedenim pripravcima dodajte Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje, ili uporabite – Duopak (kombinaciju Neorama i Primo mineralnog ulja).
 
Pripravke koristite prema uputama proizvođača,uz popunjavanje evidencijskih listi o korištenju sredstava za zaštitu bilja.
 
 
 
 
mr.sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@komora.hr
Pripremi za ispis