Obavijest voćarima 20.03.2012.

Na koštičavom voću (šljiva, trešnja, višnja, breskva)bilo da se radi o nasadima ili voćkama uz okućnice potrebno je prije samog kretanja vegetacije (najkasnije do faze bubrenja pupa) izvršiti ”plavo prskanje”.
Radi suzbijanja prezimljujućih oblika uzročnika bolesti preporučuje se primjena pripravaka na bazi bakra, a to su: Modra galica, Plavi kamen, Nordox super 75, Nordox 75 WG, Bakreno vapno, Gypso, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Neoram WG, Champion, Champion 50 WG, Blauvit, Champion tekući, Cuproline, Kocide DF, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Bordoška suspenzija 20 WP, Bordoška juha, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška suspenzija i dr.
Ovim pripravcima mogu se dodati i mineralna ulja: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje zbog istovremenog suzbijanja prezimljujućih oblika štetnika (jaja crvenog voćnog pauka, lisne uši, štitaste uši).
Mogu se koristiti i pripravci koji su gotova kombinacija bakra i mineralnog ulja npr. Crveno ulje, Modro ulje ili Plavo ulje.
Napominjemo da se bakreni pripravci na koštićavom voću smiju koristiti samo do kretanja vegetacije. Kod otvaranja pupova koristiti organske fungicide.
Ova mjera preporuča se provesti i u nasadima bobičastog voća te u mješovitim voćnjacima uz okućnice.
Prije prskanja potrebno je s voćaka ukloniti sve suhe, polomljene grane, prorijediti krošnju, ukloniti staru koru, lišajeve i mahovine. Nakon toga rane i mjesta orezivanja treba premazati s voćarskim voskom.
Voćku treba poprskati sa svih strana, od najviše grančice do vrata korijena, okupati ju uz veći utrošak škropiva, po mirnom vremenu bez oborina, pri temperaturi iznad 5°C.
Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.
Ne zaboravite, obavljeno tretiranje unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja (NN br. 135/08 i 73/109).
 
 
 
 
Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@komora.hr
 
Pripremi za ispis