Obavijest voćarima 19.03.2012.

Ranije sorte breskvi i nektarina nalaze se u fazi otvaranja pupa, a kasnije sorte su u fazi bubrenja pupova. Prije kiše potrebno je ponovno provesti preventivnu zaštitu od infekcije uzročnikom kovrčavosti lista (Taphrina deformans).
Za zaštitu sorata koje su već u fazi otvaranja pupova potrebno je koristiti jedan od organskih preventivnih fungicida kao što su Dodine S-65, Chromodin S-65, Delan SC 750, Delan SC, Delan 700 WDG ili Daconil 720 SC.
Sorte koje su još u fazi bubrenja pupa moguće je poprskati sa jednim od pripravaka na bazi bakra (Nordox super 75, Bakreno vapno WP 50, Kupropin WP, Champion, Kocide DF… i dr. navedeni u preporuci od 09.03.2012.).
 
Relativno visoke temperature proteklih dana potaknule su kretanje vegetacije, te se jabuke i kruške nalaze u fazi bubrenja pupova. Prije kiše potrebno je provesti prvu ovogodišnju zaštitu od infekcije uzročnikom mrljavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis).
Potrebno je koristiti jedan od pripravaka na bazi bakra, koji su registrirani za tu namjenu: Modra galica, Plavi kamen, Nordox 75 WG, Nordox super 75, Bakreno vapno WP 50, Gypso, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame caffaro 32 WP, Neoram WG, Champion, Champion50 WG, Blauvit, Cuproline, Kocide DF, Bordoška juha, Bordoška suspenzija 20 WP, Cuprablau Z i dr.).
 
Za primjenu na kruški nisu registrirani Nordox 75 WG, Nordox super 75 i Kocide DF.
 
Mogu se koristiti i kombinacije bakrenih pripravaka sa Bijelim uljem ili Mineralnim svijetlim uljem ili pak gotove tvorničke kombinacije mineralnih ulja sa bakrom (Crveno ulje, Plavo ulje, Modro ulje), kako bi uz uzročnike bolesti suzbili i prezimljujuće oblike nekih štetnika (jaja lisnih ušiju, štitaste uši, jaja crvenog pauka i sl.).
 
Pripravke koristiti isključivo prema pisanim uputstvima dobivenim uz sredstva!
 
Praznu ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisani način!
 
Svi korisnici državnih potpora, kao i tržno orijentirani proizvođači dužni su ispunjavati i čuvati evidencijske listove o zaštiti bilja!
 
Svi oni koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji dužni su se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća za 2012. g. i koristiti samo ona sredstva za pojedinu kulturu koja su u skladu s tehnološkim uputama.
 
 
Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@komora.hr
Pripremi za ispis