Obavijest ratarima 08.03.2012.

Tijekom toplih dana prošlog je vikenda u uljanoj repici zabilježena pojava repičinih pipa u kritičnom broju. Proizvođačima uljane repice preporučamo da sredinom dana kada je temperatura zraka najviša izvrše pregled uljane repice te prema potrebi provedu zaštitu. Pragom odlike smatra se 1 velika pipa na 5 biljaka ili 1 mala pipa na 40 biljaka.
Za suzbijanje repičinih pipa dozvoljeni su Karate Zeon ili Sumialfa 5 FL.
 
 
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!
 
 
 
mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@komora.hr
Pripremi za ispis