Ogulinski kiseli kupus (zelje) prvi poljoprivredni proizvod s oznakom jamstvenog žiga u Karlovačkoj županiji

Pravilnikom o korištenju jamstvenog žiga definirano je područje proizvodnje (proizvodnja i prerada kiselog kupusa koji se označava jamstvenim žigom „OGULINSKI KISELI KUPUS”, odnosno proizvodno područje sirovine za njegovu proizvodnju (kupus), ograničava se na šire područje Grada Ogulina, Općine Josipdol i dijela Općine Plaški, točnije, na područje katastarskih općina Carevo polje, Cerovnik, Hreljin Ogulinski, Josipdol, Modruš, Musulinski Potok, Ogulin, Oštarije, Otok Oštarijski, Petar Ogulinski, Skradnik, Vitunj, Zagorje, Trojvrh, Latin, Kunić, Plaški, Pothum, Janja Gora, Jezero, Međeđak.), kao i ostali uvjeti u vezi s proizvodnjom i prerade.

Tko se može koristiti žigom? Žigom se može koristiti samo onaj koji se pridržava Pravilnika i član je Udruge proizvođača i prerađivača ogulinskog kupusa.

Tko odlučuje o korištenju žiga? O korištenju žiga odlučuje povjerenstvo koje se sastoji od predstavnika Grada Ogulina, proizvođača i prerađivača Ogulinskog kupusa.

Koje su obaveze korisnika žiga? Korisnik žiga obavezan je voditi knjigu proizvodnje i knjigu kiseljare, kako bi se mogla pratiti sljedivost. U knjigu proizvodnje upisuju se podaci o vlasniku ili korisniku parcele, gnojidbi i zaštiti. U knjigu kiseljare upisuje se datum punjenja bazena, količina soli i ostali tehnološki parametri definirani Pravilnikom.

Područni odjel HPK-a Karlovačke županije
Krešimir Fumić, dipl. ing. agr.,
viši stručni savjetnik za agroekonomiku
  
Pripremi za ispis