Štete od miševa na ozimim usjevima 06.02.2012.

Zbog suše 2011. godine pojavila se velika populacija voluharica i miševa na ozimim usjevima. Miševi su i ove zime napravili velike štete na većini poljoprivrednih površina (uljana repica, ječam, pšenica). Miševi grizu korijenje i listove mladih biljaka što dovodi do nestajanja napadnutih ozimih usjeva. Znatno će se smanjiti sklop a samim tim i prinos po jedinici površine.
Na slici 1.1. vidljiva je šteta u usjevu uljane repice, a slični primjeri su i na ostalim poljoprivrednim površinama.
Pregledom usjeva utvrđeno je da miševi prave veće štete na rubovima parcela, ali preporučuje se obilazak cijele parcele i tretirati gdje je potrebno.
image002.jpg Slika 1.1. image004.jpg Slika 1.2.
   
Na slici 1.2. se vidi kako poljoprivrednici obilaze i štite parcelu sredstvom za deratizaciju.
Na većini parcela poljoprivrednici koriste insekticid Faciron (3%), kao sredstvo zaštite, koji je miješan smjesom mljevenih žitarica (pšenica, kukuruz, ječam).
 
Pozivaju se poljoprivrednici da obiđu vlastite parcele kako ne bih došlo do velikih šteta te smanjenja prinosa i dobiti  
 
 
 
Područni odjel HPK-a Virovitičko-podravske županij
Mirjana Rastija Novak, dipl.inž.agr.
Viša stručna savjetnica za ratarstvo

 

                 

Pripremi za ispis