Izmjena PRAG-a za korisnike IPARD-a

Obrasci sadržani unutar PRAG-a također su izmijenjeni, te su izmjene objavljene na EuropeAid web stranici
 
(http://ec.europa.eu/europeaid/eprag/document.do?chapterId=8.&id=110 ).
 
Također bismo htjeli naglasiti da podnositelji i korisnici Mjere 301 IPARD programa s kojima Agencija ima sklopljene Memorandume o razumijevanju i kod kojih je u tijeku postupak javne nabave, postupak javne nabave i dalje provode prema obrascima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja samog postupka.
 
Podnositelji s kojima Agencija ima sklopljene Memorandume o razumijevanju, a koji tek pokreću postupak javne nabave, za ispravno provođenje postupka koriste nove PRAG obrasce. Takvi podnositelji će o istome biti posebno obaviješteni pisanim putem. 

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Pripremi za ispis