Održan 5. međunarodni voćarski sajam u Donjem Kraljevcu

Prvog dana sajma, nakon svečanog otvaranja i obilaska sajma, održan je Okrugli stol čelnika Hrvatske voćarske zajednice, otkupljivača i državnog tajnika Mikolčića, kao predstavnika resornog ministarstva, na kojem je dogovorena ovogodišnja cijena jabuke u otkupu, i to 2,60 kn/kg za jabuku I. klase i 0,40 kn/kg industrijske jabuke.
Nakon toga, održan je prvi stručni skup u sklopu manifestacije „Suvremene tehnologije i tržište u voćarstvu“, na kojem su domaći i inozemni voćarski stručnjaci prezentirali znanstvene i stručne teme o:
  • suvremenom voćarstvu u RH, njegovim mogućnostima i ograničenjima;
  • suvremenoj tehnologiji proizvodnje jabuka i marelica u Vojvodini i Srbiji;
  • suvremenim sortama jabuka;
  • trendovima trženja jabuke u Hrvatskoj;
  • Prerađivačkim organizacijama i tržišnim standardima voća;
  • dobavljačima i poduzetništvu u voćarstvu.
kraljevec_dvorana.jpg

Moderator tog skupa bio je prof. dr. sc. Z. Čmelik, s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, renomirani znanstvenik iz voćarstva, koji je na vrlo osebujan i interesantan način vodio skup.

profesor.jpg

Drugog dana sajma, u prijepodnevnim satima u voćnjaku obitelji Kudec, pod stručnim vodstvom Ive Jurasa, načelnika Odjela za mehanizaciju HZPSS-a, održana je prezentacija suvremene mehanizacije i opreme, koja je neophodna za kvalitetno održavanje intenzivnih voćnih nasada. Prezentaciji je prisustvovalo više od 250 posjetitelja, koji su s velikim zanimanjem pratili najnovija dostignuća u voćarskoj proizvodnji, što samo potvrđuje kako je taj način prijenosa informacija i znanja proizvođačima vrlo prihvatljiv i poželjan.
U poslijepodnevnim satima održan je drugi stručni skup „Značajni tehnološki problemi u voćarstvu“, kojeg je vodio kolega T. Tomšić, dipl. ing., voditelj voćarske proizvodnje tvrtke Agromeđimurje d. o. o., na kojem su prezentirane teme o:
  • introdukciji novih sorata šljiva na pokusnom nasadu HCPHS-a u D. Zelini;
  • berbi kao ograničavajućem čimbeniku u suvremenoj proizvodnji jabuke;
  • višegodišnjim iskustvima suzbijanja jabučnog savijača (Cydia pomonella) kemijskom i biotehničkim metodom te metodom konfuzije u Međimurju;
  • antistresnim mikrobiološkim gnojivima u voćarstvu.
Bogati stručni sadržaj svjedoči da je Sajam i ove godine izlagačima i posjetiteljima pružio mogućnost edukacije i upoznavanja s novim dostignućima u voćarskoj proizvodnji, kao i smjernice potrebne za ulazak na veliko europsko tržište, koje nas uskoro očekuje.
 
Područni odjel HZPSS-a Međimurske županije
Marijan Čižmešija, dipl. ing., viši stručni savjetnik,
Odjela za hortikulturu HZPSS-a
Višnja Šimunović, dipl. ing, načelnica
Pripremi za ispis