Dan polja APCP projekta u Ivankovu

Prisutni su bili proizvođači mlijeka, uzgajivači svinja i ratarski proizvođači iz okolnih mjesta, predstavnici udruga, voditelji poljoprivrednih zadruga, predstavnici općine, stručni konzultanti na Projektu i savjetnici HZPSS.

Pročelnik upravnog odjela općine Ivankovo, Branko Perak srdačnom dobrodošlicom pozdravio je sve prisutne i  predstavio teme predavanja. Viša stručna savjetnica za integriranu i ekološku poljoprivredu Ružica Kovačević kroz slikovite i konkretne primjere približila je poljoprivrednicima mjere dobre prakse u očuvanju tla, naglasivši pritom višestruku korist pokrovnih usjeva, te nužnost provedbe analize tla kao osnove ostvarenja dobrih prinosa.

Potom su predstavljeni ciljevi i tijek APCP projekta u županiji. Većina poljoprivrednika upoznata je s donacijom Svjetske banke i Globalnog fonda za okoliš, koja u okviru prilagodbe provedbi Uredbe o nitratima proizvođačima projektnih županija omogućuje povrat od 75% sredstava, odnosno do 450.000 kuna za odlagalište za stajski gnoj i pripadajuću opremu. Brojni stočari vrlo su zainteresirani za tu mogućnost, no, prepreku i dalje predstavlja mali broj građevinskih dozvola za postojeće objekte. Županijski Upravni odjel za poljoprivredu je prepoznao taj problem, pa poljoprivrednicima nudi povoljne kredite upravo za tu namjenu. Sjetva različitih pokrovnih usjeva također se sufinancira iz projekta, pa se na to odlučio i gospodin Petrlić, zasijavši postrno uljanu repicu za zelenu gnojidbu.

polje.jpg

Potom je poljoprivredno-okolišna savjetnica, konzultantica Sonja Karoglan – Todorović zainteresiranim poljoprivrednicima obrazložila način na koji će se utvrđivati pridržavanje mjera višestruke sukladnosti, o čemu će ovisiti i visina ostvarenih poticaja na poljoprivrednim gospodarstvima. Pritom je osobito istaknula i mogućnost ostvarenja većih novčanih poticaja kroz mjere poljoprivredno-okolišnog programa, jednog od najvažnijih instrumenata politike zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti u prirodi.

Završno predavanje održao je dr. Darko Znaor, neovisni konzultant i stručnjak za upravljanje nitratima. Ukratko je prikazao kruženje dušika u prirodi, puteve njegovog „gubitka“ ispiranjem i isparavanjem, te negativne posljedice primjene prekomjerne količine organskog i mineralnog gnojiva na plodnost tla, očuvanje voda, te zdravlje ljudi i životinja. Naglasio je da smo svi, a osobito poljoprivrednici odgovorni za naša prirodna bogatstva i zdravlje budućih generacija.

znaor.jpg

Nakon okrjepe ukusnim domaćim specijalitetima koju su organizatori priredili gostima, krenulo se u razgledavanje obližnjeg pokaznog polja obitelji Petrlić, na kojem je posijana uljana repica za zelenu gnojidbu. Budući da vremenski uvjeti nisu dozvoljavali zaoravanje, taj postupak je odgođen za nekoliko dana, a u opuštenom druženju i razmjeni iskustava ponovo su istaknute brojne prednosti primjene pokrovnih usjeva, što će se vidjeti već na idućem glavnom usjevu.

Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije  
                                             Katrin Gnjidić, dr. vet. med., suradnica za nitrate 
Pripremi za ispis