Žitni balac

Žitni balci su štetnici koje svake godine proizvođači ozimih i jarih žita susreću na svojim parcelama. Njegovu veću pojavu kao i štete bilježimo na zobi i kasnijim usjevima pšenice kod proizvođača koji „zaborave“ pregledati svoje usjeve pa imamo pojavu bijele zobi ili pšenice.

 2008_05_13_01.jpg
Štete od žitnog balca, Foto:Jadranka Berić

Prema stručnim saznanjima kod nas najčešće susrećemo dvije vrste ovog štetnika:

  • crveni žitni balac (Oulema melanopus), i
  • plavi žitni balac (O. lichenis).

Crvenog žitnog balca na našim poljima nalazimo u znatno većem broju od plavoga. Odrasli oblici su tamnoplave do crne boje metalnog sjaja veličine 4 – 6 mm, a razlikuju se po boji nogu i nadvratnog štitića. Kod crvenog balca noge i nadvratni štit su narančastocrvene boje dok je kod plavog nadvratni štit tamnoplave boje, a noge su crne.

 2008_05_13_02.jpg
Crveni žitni balac, Foto: Jadranka Berić

 2008_05_13_03.jpg
Plavi žitni balac, Foto: Jadranka Berić

Odrasli oblici se javljaju kada dnevne temperature dosegnu 10 C°.Tako da smo ove godine prve jaču pojavu ovog štetnika zabilježili 10. travnja na parceli ozimog ječma iako se prvi odrasli oblici mogu naći već u ožujku. Pojava prezimjelih odraslih oblika traje dvadesetak dana što se kasnije manifestira na razvučenu pojavu ličinki. Odrasli oblici prave štete hraneći se listom tako da ga progrizaju čineći na listovima uske pruge. Sve češće ovoga štetnika nalazimo i na kukuruzu gdje na listovima čini isto takove štete.

 2008_05_13_04.jpg
Štete od odraslog balca, Foto: Jadranka Berić

 2008_05_13_05.jpg
Jaja žitnog balca, Foto:Jadranka Berić

 2008_05_13_06.jpg
Pojava većeg broja odraslih već u travnju, Foto: Jadranka Berić

 2008_05_13_07.jpg
Jak napad odraslih na pšenici Foto: Jadranka Berić (8. 5. 2008.)

Nakon kopulacije ženke odlažu jaja na naličje lista u nizu po nekoliko, ali se mogu nači i pojedinačno odložena jaja. Za razvoj ličinke iz jaja potrebno je od 6 – 18 dana što ovisi o dnevnim temperaturama. Ličinke ili u narodu često nazivani „pužići“ javljaju se od kraja travnja i u svibnju. Ove godine prve ličinke smo primijetili 5 svibnja na ozimoj zobi.

2008_05_13_08.jpg
Odrasli oblici i ličinka žitnog balca, Foto: Jadranka Berić

Ličinke su u početku žućkaste boje, kasnije od izmeta i sluzi poprime tamniju boju. Razvoj ličinke do odraslog oblika traje 10 – 22 dana. Ličinke se također hrane lišćem, izgrizajući ga u vidu uskih pruga s tim da epiderma ostaje neoštećena. Pruge se spajaju pa dobivamo bijeli list.

 2008_05_13_09.jpg

Štete na listu od ličinki žitnog balca, Foto: Jadranka Berić

Kako smo već napomenuli ovaj štetnik može nanijeti velike štete žitaricama uništavajući im lisnu masu, osobito zastavicu. Upravo zbog toga upozoravamo ratare da počnu pratiti ovog štetnika već od travnja kako ih ne bi iznenadio kao što se to često događa.

Kemijsko suzbijanje može se provoditi protiv odraslih oblika što kod nas i nije učestala pojava baš zbog toga što poljoprivrednici na vrijeme ne obiđu svoje usjeve. Primjena insekticida za suzbijanje odraslih oblika je potrebna kada se nađe oko 25 štetnika po četvornom metru. Takovo tretiranje može biti lokalno jer se štetnici mogu naći u „oazama“. Ličinke treba suzbijati kada ih se ispili iz jaja 10 – 15 %. One najveće štete čina na zastavici, vršnom listu tako da se i prag tretiranja određuje i prema broju ličinki na zastavici. Tako u koliko očekujete prinose veće od 5 t/ha suzbijanje treba provesti ako se na zastavici nađe 1 – 1,5 ličinka.

Za suzbijanje se mogu koristiti: Fastac 10 SC, Direkt 10 SC, Alfa 10 SC, Decis 1,25 EC, Rotor 1,25 EC, Decis 2,5 EC, Skud EC, Decide EC, Karate 2,5 EC, King, Karate Zeon, Karis, Lamdex 5 EC, Reldan 40 EC, Lino, Rely 40 i dr.

Pripremi za ispis