Pripreme za sjetvu kukuruza – štetnici u tlu

Približava se sjetva kukuruza. Svake godine poljoprivredni proizvođači žale se na prorijeđen sklop (slika 1.) na pojedinim parcelama.
 Slika 1. Prorijeđen sklop
Slika 1. Prorijeđen sklop
 
Štete koje učine zemljišni štetnici, tada se ne mogu popraviti. Da bismo to izbjegli, prije sjetve treba pregledati parcele na kojima je prošle godine opažena šteta, parcele na kojima je predusjev kukuruzu livada, lucerište ili jako zakorovljena parcela (zapuštena oranica). U tlu žive i hrane se korijenjem biljaka zemljišni štetnici od kojih najveće štete nanose: žičnjaci (slika 2.), grčice hrušta (slika 3.) i gusjenice sovica pozemljuša (slika 4.).
Slika 2. Žičnjak
Slika 2. Žičnjak
 
Slika 3. Grčica hrušta 
Slika 3. Grčica hrušta
 
 Slika 4. Gusjenica sovice pozemljuše
Slika 4. Gusjenica sovice pozemljuše
 
Najznačajniji štetnici su žičnjaci. Žive u tlu 3-4 godine hraneći se korijenjem biljaka, katkada oštećuju sjeme (slika 5.) ili pregrizu klicu, ubušuju se u gomolj krumpira i korijen mrkve. Najveće štete prave ličinke dulje od 1 cm, a mogu narasti oko 3 cm. Tijekom zime zavlače se dublje u tlo.
 
Slika 5. Žičnjak - oštećena sjemenka
Slika 5. Žičnjak – oštećena sjemenka
 
U proteklom periodu, tlo se dovoljno zagrijalo da se može izvršiti pregled parcela (slika 6) i donijeti odluka da li je potrebno provesti zaštitu usjeva i kako.
Na parceli manjoj od 1 ha iskopamo 4 – 5 jama 25 x 25 cm dubine štiha, na parceli površine 1 – 3 ha, 6 – 10 jama, a na parceli većoj od 3 ha, 10 – 20 jama, ovisno o ujednačenosti parcele. Iskopana zemlja izbacuje se na foliju, rukama drobi do grudica manjih od 1 cm i pregledava. Posebno brojimo pronađene žičnjake, a posebno druge štetnike. Svi pronađeni štetnici iste vrste zbroje se i pomnože s 16 (jer u 1 m2 ima 16 jama veličine 25 x 25 cm), podijele s brojem iskopanih jama i tako se dobije broj štetnika po četvornom metru. Važan je temeljit pregled tla jer već 1 pronađeni žičnjak znači zarazu od 16 žičnjaka /m2.
 
Slika 6. Pregled parcele
Slika 6. Pregled parcele
 
Ukoliko smo pronašli više od 3 – 5 žičnjaka / m2 trebamo provesti suzbijanje. Ovdje zadovoljava sjetva sjemena kukuruza koje je tretirano insekticidom. Ukoliko smo pronašli više od 5 – 20 žičnjaka / m2  zadovoljava tretiranje u red ili traku (za primjenu granuliranih insekticida moramo imati depozitor učvršćen na sijačici), a ukoliko smo pronašli više od 25 – 30 žičnjaka / m2 , treba tretirati čitavu površinu parcele. To treba obaviti neposredno pred sjetvu prskanjem ili rasipavanjem (ovisno koji smo insekticid odabrali). Insekticid treba nakon primjene inkorporirati (unijeti) u tlo. Prilikom primjene treba se pridržavati uputa priloženih uz svaki pojedini insekticid.
 
Odsjek HZPSS-a Koprivničko-križevačke županije,
Tatjana Međimurec, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik za travnjaštvo i krmno bilje
 
Pripremi za ispis