O čemu treba voditi računa prilikom podizanja novog nasada voćnjaka

Najvažniji čimbenici u proizvodnji voća su: klima, položaj, tlo i čovjek.

Orijentacija klimatskih prilika za voćare praktičare je uspijevanje postojećih voćnih vrsta u neposrednoj blizini. Voćke najbolje uspijevaju na obroncima jer su izložene suncu, pa su prema tome zdravije, otpornije, imaju tvrđe drvo i ljepši plod. Na brežuljkastim terenima ublažava se pojava kasnih proljetnih i ranih jesenjih mrazova, uvijek postoji blago strujanje zraka i ne postoji opasnost od visokog vodostaja.

Zatvorene doline, gdje se zadržavaju zračne mase, vrlo su nepogodne za uzgoj voćaka.

Podzemne vode ne bi smjele biti previsoke, najviši podzemni vodostaj ne smije biti iznad 60 – 70 cm. Korijenje ne smije biti u vodi dulje od 8 dana, jer se može zagušiti.

Kod nas su najpogodnije južne, jugoistočne i jugozapadne strane, a nepogodne sjeverne i sjeverozapadne. Postavljanjem redova u smjeru sjever-jug osiguravamo više svjetla voćkama.

Nakon krčenja šume ili starog voćnjaka dobro je 3 do 5 godina uzgajati ratarske usjeve, a voćke valja saditi kada u tlu istrune sve staro korijenje.

Sve voćke zahtijevaju duboka, prozračna i plodna tla. Kod pripreme tla treba ispuniti nekoliko važnih uvjeta:

  • da se tlo razrahli na što veću dubinu 60-100 cm,
  • da se u tlo unesu zalihe fosfora i kalija,
  • da se u cjelini dobije što dublji sloj za nesmetani razvoj korijena.

Za intenzivni voćnjak treba izvršiti prorahljivanje cijele površine.

Pripremu zemljišta za jesensku sadnju valja obaviti do kraja kolovoza, a za proljetnu sadnju do kraja prosinca.

Meliorativna gnojidba je unošenje mineralnih gnojiva u sve slojeve tla s ciljem da se u tlu osiguraju zalihe fosfora i kalija. Ti elementi se sporo kreću u tlu pa je njihovo dodavanje neophodno baš prilikom rigolanja, jer je tada jedina mogućnost da se gnojiva unesu u dublje slojeve.

Odsjek HZPSS-a Osječko-baranjske županije,
Zdenka Korade, dipl. ing. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis