Obavijest vinogradarima

U narednim danima možemo očekivati povoljne uvjete za razvoj zaraze plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola) te je potrebno ponoviti zaštitu. Za borbu protiv spomenute bolesti savjetujemo primjenu kombiniranih fungicida na bazi fosetila: MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, PROFILER, AZIMUT 80 WG, ALFIL itd.

U zaštiti vinove loze od pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti jedan od registriranih preparata: COLLIS, STROBY, ZATO 50 WG itd.

Na pojedinom lokalitetima VPŽ zabilježene su štete od mraza te je preporuka da se primijeni jedan od biostimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina: DRIN, POLY AMIN, AMINO VITAL itd. Preporuka je ne mješati biostimulatore sa sredstvima a zaštitu bilja.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obavezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Nakon tretiranja praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                                                                                                                   Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis