Obavijest maslinarima

Većina maslina  u obalnom dijelu Šibensko-kninske županije nalazi se u fazi bubrenja cvjetnih vjenčića, te se ubrzo očekuje početak cvatnje.

Pregledom maslina koje se nalaze na toplijim položajima uz more uočen je početak cvatnje.

Pregledom lovki postavljenih na opažačkim mjestima u obalnom području županije bilježi se u vrlo jakom intenzitu let leptira 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae), znatno iznad praga štetnosti.

Provođenje zaštite protiv navedenog štetnika, preporuča se, u maslinicima u kojima se ubrzo očekuje cvatnja.

Za suzbijanje gusjenica 1. cvjetne generacije maslininog moljca može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • Bacillus thuringiensis – BELTHIRUL, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji

u maslinicima u kojima se ne provodi zaštita po pravilima ekološke proizvodnje može se primjeni jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI, GRIAL

Zaštitu još nije potrebno provoditi  u maslinicima u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, Puljane, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) jer se masline na tom području, ovisno o sorti i položaju, nalaze se u fenofazi punjenja cvjetnih resa, ista se još nije u potpunosti razvila.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 13.09.2024. (petak)

u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokacija Cecela – Petrovo polje, DRNIŠKI VINOGRADAR d.o.o. (Dalmacija vino Split d.o.o) od 13:00-15:00.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Pripremi za ispis