Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom 23 i 24.04. 2024. na području BBŽ zabilježene su oborine od 5- 10 mm oborina uz niže temperatura. Bez obzira na niže temperature i manje količine oborina period vlaženja lista je bio dosta dug ,tako da su na nekim lokacijama zabilježene infekcije krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Zbog toga je potrebno ponoviti zaštitu primjenom sistemičnog fungicida u kombinaciji sa nekim od fungicida preventivnog djelovanja:

Chorus 50 WG, Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis ,Scercardis plus,

Domark ME uz pripravke na bazi metirama ,ditianona ili kaptana.

Većina gore navedenih sistemičnih fungicida ima djelovanje na pepelnicu jabuke.

Pripravku na bazi metirama registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine.

Tijekom noći 22.04.2024. gotovo na svim mjernim stanicama zabilježene su temperature u minusu od 0,1 do -2,5 i to na nekim lokacijama u trajanju od 4-6 sati. Tako niske temperature mogle su uvjetovati izmrzavanje kod nekih voćnih kultura ukoliko nisu provedene potrebne mjere zaštite.

Niske temperature nisu pogodovale letu leptira jabučnog savijača kao ni ostalim štetnicima, no najava je ponovni porast temperatura tako da treba pratiti slijedeće preporuke.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane : Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis