Obavijest proizvođačima krumpira na području Gorskog Kotara

Zemljišni štetnicižičnjaci, grčice hrušta, gusjenice sovica, rovac na krumpiru mogu napraviti velike štete bušenjem odnosno izgrizanjem gomolja.

U vrijeme pripreme tla za sadnju krumpira možemo utvrditi prisutnost i jačinu populacije tako da izvršimo pregled tla na prisutnost navedenih štetnika.

Pregled tla na zemljišne štetnike obavlja se kopanjem jama dimenzija 25×25, a dubina jame odgovara jednoj duljini lopate (25 cm). Sva zemlja iz jame se stavi na prostirku, mrvi te detaljno pregleda na prisutnost štetnika. Prosječan broj jama za male parcele iznosi 5-8 jama, a za parcele od 1-5 ha iznosi 8-14 jama. Da bi se dobio broj pojedinog štetnika po m² treba izbrojiti pojedinačno svakog štetnika, pomnožiti dobiveni broj sa 16 te podijeliti s brojem jama.

Zaštita od štetnika u tlu može se provesti primjenom insekticida u trake uz inkorporaciju, ovisno o visini populacije štetnika (kritičan broj – 3-5 štetnika/ m²).

Za suzbijanje mogu se koristiti pripravci:

Trika Expert – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.), gusjenica sovica

pozemljuša (Agrotis sp.) tretiranjem u redove tijekom sadnje, uz inkorporaciju u tlo, u    količini 10-15 kg/ha.

Force Evo – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.), gusjenica sovica pozemljuša (Agrotis sp.) i ličinki vrsta iz roda Diabrotica u dozi od 12-16 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sadnje.

Lerbon 0,5 G – koristi se za suzbijanje žičnjaka u količini 12-15 kg/ha. Sredstvo se     primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju na 10 cm dubine. 

Columbo  0,8 MG – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka u količini 24 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom sadnje, tretiranjem u brazdu uz gomolj na dubinu 8 cm, pomoću depozitora za granulirane insekticide s difuzorom FISHTAIL DXP.

Picador 1,6 MG – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka i sovica pozemljuša. Koristi se u količini 12 kg/ha pomoću depozitora za granulirani insekticid postavljen na uređaj za sadnju. Primjenjuje se direktno u tlo u vrijeme sadnje u redove.

Laser GR – namijenjen smanjenju brojnosti žičnjaka u količini od 12 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje izravno u tlo, istodobno sa sjetvom/sadnjom u redove, pomoću dodatne jedinice (depozitora) za granulirane insekticide koji se montira na sijačicu ili na uređaj za sjetvu/sadnju. Granule se inkorporiraju u redove (brazde) u tlu u zoni gomolja s plastičnim dodatkom (difuzor) FISHTAIL DXP koji dolazi zajedno sa sredstvom.

Primjena navedenih preparata na mladom krumpiru je zabranjena!

Prije ili prilikom sadnje gomolja može se provesti zaštita od bolesti bijele noge   (Rizoctonia solani) i antraknoze (Colletotrichum coccodes).

Zaštita od navedenih bolesti provodi se u vrijeme sadnje krumpira i to tako da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani pripravkom Ortiva, Zakeo 250 SC,  Zafra Azt 250 SC , u količini 3 l/ha.

Moncut – primjenjuje se za zaštitu od bijele noge prije ili tijekom sadnje sjemenskog krumpira.

  1. a) Prije sadnje – tretiranjem gomolja pomoću konvencionalne prekrivene hidrauličke opreme ili opremom s rotirajućim diskom (sa ili bez elektrostatike), postavljenom na pokretnoj traci u količini od 200 ml/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja;
  2. b) Tijekom sadnje – tretiranjem gomolja unutar odgovarajuće prilagođene sadilice u količini od 200 ml/t gomolja. Za jednu tonu gomolja potrebno je razrijediti 200 ml sredstva sa 60-80 l vode. Primjenjuje se posebnim strojevima za tretiranje gomolja krumpira prije sadnje ili tijekom sadnje sukladno tehnološkim postupcima koji vrijede za dani tip aplikacijskog stroja.

Serenade Aso – je biološki fungicid i baktericid koji se registriran za suzbijanje bijele noge krumpira. Primjenjuje se tretiranjem gomolja prije sadnje u količini 1 l/t gomolja (uz utrošak vode 2 l/t), ili tretiranjem tijekom sadnje u količini 5 l/ha (uz utrošak vode 10 l/ha). Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis