Obavijest proizvođačima krumpira

Krajem ožujka i  početkom travnja kad vremenske prilike dozvole pripremu tla započinje sadnja krumpira na otvoreno. Najpovoljniji uvjeti za sadnju su  temperature tla 6-8ᵒC  i temperature zraka iznad 15ᵒC. Prilikom sadnje može se provesti preventivna zaštita od zemljišnih štetnika i bolesti, a nakon sadnje zaštita od korova.

Pripravak FORCE EVO (teflutrin) koristi se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.) i gusjenica sovica pozemljuša (Agrotis sp.) u količini 12-16 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sadnje.

LASER GR (spinosad). Sredstvo se koristi za suzbijanje žičnjaka u količini 12 kg/ha. Primjenjuje se tijekom sadnje u redove, inkorporacijom u tlo pomoću depozitora za granulirane insekticide. Sredstvo nije hlapivo, nije topivo u vodi i nije mobilno u tlu pa iskazuje učinkovitost u djelu tla gdje je deponirano.

LEBRON 0,5 G (teflutrin), koristi se za suzbijanje žičnjaka u količini 12-15 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sadnje, uz inkorporaciju na 10 cm dubine.

COLUMBO  0,8 MG (cipermetrin). Primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka u količini 24 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom sadnje, tretiranjem u brazdu uz gomolj na dubinu 8 cm, pomoću depozitora za granulirane insekticide s difuzorom FISHTAIL DXP.

PICADOR 1,6 MG (cipermetrin). Primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka i sovica pozemljuša. Koristi se u količini 12 kg/ha. Koristi se pomoću depozitora za granulirani insekticid postavljen na uređaj za sadnju. Primjenjuje se direktno u tlo u vrijeme sadnje u redove.

U vrijeme sadnje krumpira može se provesti zaštita od bolesti bijele noge i antraknoze. Zaštita se provodi na način  da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani sredstvima: ORTIVA i ZAKEO 250 SC (azoksistrobin), u količini 3 l/ha.

Izvor zaraze kod bijele noge ili rizoktonije (Rizoctonia solani) mogu biti zaraženi oboljeli gomolji koji ostaju poslije vađenja prošlogodišnjeg krumpira. Gljiva odmah u nicanju napada klicu i uzrokuje njeno vršno nekrotično odumiranje. Na zaraženom dijelu stabljike vide se smeđa udubljenja i izdužene pjege (nekroze). Biljka na donjem dijelu zdravog tkiva pokušava sekundarnim rastom nadoknaditi gubitak. Kao posljedica napada gljive strukovi cime rastu u cik-cak liniji, među-koljenca su skraćena, a nodiji zadebljali. Kasniji napad se prepoznaje na vršnom ili najmlađem lišću (uvija se prema gore i mijenja boju u žuto-zelenu s crvenkastim rubom). Ovisno o infekciji različitih organa i razvojnom stadiju biljaka, simptomi mogu biti različitog izgleda. U izuzetno povoljnim uvjetima na stabljici u razini zemlje gljiva formira bijeli površinski micelij (od tuda i naziv “bijela noga”). Gomolji na zaraženim biljkama budu raspucani, a na njima se pronađu tamnosmeđe tvrde tvorevine koje se ne mogu oprati (crne mrlje – sklerociji koji izgledaju kao komadići zemlje).

Simptomi antraknoze (Colletotrichum coccodes),  uočavaju se na nadzemnom djelu biljke kao naglo žućenje i venuće. Žućenje i venuće započinje od vrhova listova koji se uvijaju i zahvaćaju sve zelene dijelove biljke. Na kraju biljka poprima ljubičastu boju. Na prizemnim dijelovima stabljike može se uočiti trulež i pucanje tkiva, a ponekad se cijela biljka osuši. Na zaraženim gomoljima vide se smeđa udubljenja, a na presjeku gomolja može se vidjeti jasna granica između zaraženog i zdravog dijela u obliku crne linije. Bolest se rjeđe javlja, ali su na nju posebno osjetljive sorte Jaerla i Resy gdje prinosi mogu biti manji i do 50%.

Sredstvo SERENADE ASO  (Bacillus amyloliquefaciens) koristi se za suzbijanje bijele noge,

tretiranjem gomolja prije sadnje u količini 1 l/t gomolja (uz utrošak vode 2 l/t), ili tretiranjem tijekom sadnje u količini 5 l/ha (uz utrošak vode 10 l/ha).

Zaštita od korova nakon sjetve, a prije nicanja krumpira može se provesti herbicidima:

PROFFESIONAL, FILON 80 EC, ROXY 800 EC (prosulfokarb). Primjena nakon sadnje, a neposredno prije nicanja krumpira (pre-em) u količini 4-5 l/ha. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Tlo nije preporučljivo obrađivati dok krumpir ne nikne, a korovi propadnu kako ne bi došlo do smanjenja učinkovitosti sredstva uslijed prekidanja herbicidnog filma.

RACER  25 CS, RACER 25 EC (flukloridon). Primjenjuje se u dozi 2,0 l/ha, koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (ambrozija, mračnjak, dvornici, dikica…) i nekih travnih korova (obični koštan, obična svračica, muhari…). Ne smiju se primjenjivati na lakšim pjeskovitim i humusom siromašnim tlima, jer u uvjetima obilnih oborina može doći do fitotoksičnosti. Moguće kombinirati s graminicidima (pendimetalin) zbog djelotvornosti na uskolisne korove tada se primjenjuje u dozi 1,5-2 l/ha. Veća doza primjenjuje se samo na teškim tlima. Nakon primjene u  ekstremno sušnim godinama u jesen se ne smije sijati žito.

REACTOR 360 CS, KALIF 360 CS, CENTIUM 36 SC, CLEMATIS, CLOMATE, SIRTAKI, BISMARK (klomazon). Primjenjuju se u dozi 0,25 (0,3) l/ha za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova . Sredstvo REACTOR 360 CS ne smije se primjenjivati u sjemenskom krumpiru i na tlima koja sadrže više od 10% organske tvari. Nakon primjene sredstava  nije preporučljivo  kultivirati usjev da se ne razbije ,,herbicidni film,, koji sprječava nicanje korova.

PROMAN (metobromuron). Primjenjuje se u dozi 4 l/ha uz utrošak 200-600 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove.

DOST 330 EC, STOMP AQUA, PENDIFIN 400 SC, PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin). Doze primjene ovisno o preparatu su 2,5-6 l/ha. Namijenjeni suzbijanju jednogodišnjih travnih (obična svračica, koštan, muhari, mišji repak, obična slakoperka) i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova (loboda, konica, broćika, šćir…).

PLATEEN WG 41,5 (flufenacet). Primjenjuju se 2-2,5 kg/ha, suzbija jednogodišnje uskolisne  i širokolisne korove (ambrozija, mrtva kopriva, šćir..).

CHALLENGE 600 (aklonifen). Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 4 l/ha.

SENCOR WG 70, SHARMETRIN, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG, METREX (metribuzin). Primjenjuju se u dozi 0,75-1,5 kg/ha – 0,75 kg/ha na lakim; 1,0 kg/ha na srednje teškim tlima; 1,5 kg/ha na teškim tlima , a SENCOR SC 600 u dozi 0,9 l/ha. Suzbijaju jednogodišnje širokolisne (dvornik, konika, ambrozija, loboda, šćir, crna pomoćnica…) i neke travne korove (koštan, muhar..). Navedena sredstva mogu se primijeniti i nakon nicanja u smanjenim dozama (detaljnije u sljedećoj preporuci).

Herbicide primijeniti na vlažno tlo ili prije najavljenih oborina kako bi bili učinkoviti.

Preparate primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis