Obavijest voćarima

Nasadi jabuka i krušaka većinom se nalaze u fenofazi pune cvatnje F2. Obaviještavamo voćare da obave zaštitu protiv čađave krastvaosti ( Venturia inaequalis) kombinacijom kontaktnog i sistemičnog fungicida. Od kontaktnih fungicida može se primijeniti: Delan 700 WDG, Captan 80 WDG, Poliram DF i dr. , od sistemičnih: Difcor, Score i dr.

Po završetku cvatnje u nasadima koštičavog voća  šljiva i marelica obaviti zaštitu protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) jednim od sljedećih fungicida: Delan 700 WDG, Captan WP 50, Kastor i dr.

U nasadima trešanja i višanja u fenofazi pune cvatnje obaviti zaštitu protiv monilije (Monilina Laxa) koja uzrokuje sušenje cvijetova i rodnih grančica jednim od fungicida: Chorus 50 WG, Signum, i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis